Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 45a

Zingen doet mijn hart,

muziek klinkt in mijn oren,

Wees Jij de dirigent!

Jij bent de Enige, de enige God!

Jezus is onze Heer!

Hij heeft overwonnen:

Alle haat in de wereld,

alle grijpende handen,

elke gapende leegte.

Hij is mijn Verwachte, mijn Redder.

Hij is de gezegende!

Mijn vreemde koning

met een kroon van dorens,

met gekwetste handen en voeten,

een wonde in de zij.

Overwinnaar, levende Heer,

Gezalfde.

Mogen wij Je bruid zijn?

Je geliefde?

Wij knielen uit eerbied,

Jij knielde uit liefde,

om ons de voeten te wassen.

Laten wij gekleed gaan in onze bruidsjurk.

Leren wij te knielen, ook uit liefde,

want zo eren we Hem het meest.

Mogen onze kinderen en kleinkinderen

je kennen en beminnen,

ten diepste,

onze Bruidegom!