Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

11/2 Maria van Lourdes

naar psalm 48, 2.4.9.13-15

 

Groot is God!

Groots is de moeder van de Heer!

Zij verscheen op de heilige berg

in dat kleine zuidelijke dorpje.

Het mocht uitgroeien tot een plaats

van vreugde en lof voor de Heer.

 

In Maria schijnt Gods liefde,

straalt Zijn nabijheid.

 

Wat hebben onze oren gehoord,

war mochten we beleven!

In Lourdes voel je genade.

Maria krijgt daar haar vaste woning.

 

Maak een ommegang, een bedevaart,

bezoek haar en kom tot gebed.

Ga in processie of ga de weg van de Heer,

bezoek haar woning

en getuig wanneer je weer thuis bent:

Zo is onze God: nabij, ook in Maria.

herverpsalmen 48a

Mijn God, zo machtig!

Jou te kennen schept vreugde, geeft vrede.

Geen tiran of machtswellusteling kan daar tegenop!

Jouw Rijk komt,

Jouw Rijk is al in ons midden voor altijd!

Dat vieren wij samen in Jouw tempel.

En ieder zingt en is verheugd!

Wij willen plaatsen heiligen,

wij willen de weg gaan van bekering,

we maken een omgang om Jou te gedenken.

Jij bent het die ons leidt naar eeuwige vreugde!