tastend spreken met psalm 5,13

Welk schild?

Rondom me heen?

En al die mensen die toch slagen te verduren krijgen?

Of is het een schild in ons?

Waar het diepste in ons niet geraakt kan worden?

En of dit niet geraakt kan worden?

Elke emmer kan wel eens overlopen…

Ben ik er wel zeker van dat het geloof in Jou mij niet kan afgepakt worden?

Van mij wel,

in Jou niet!

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

ontwakend waken door psalm 5,10

Nee, het zijn niet die slechte tanden,

niet die onfrisse adem,

maar de leugen en de zelfzucht

die mijn mond vervuilt.

 

Geen tandpasta, geen mentol

kan mij helpen

om zuiverder te zijn van inborst.

 

Leer me mijn mond te houden

als ze kwaad spreekt

of veroveren wil.

Geef me klank om van Jou te getuigen

door Jouw liefde die in me

waar mag worden.

ontwakend waken door psalm 5,8

Heer, ik ben niet waardig,

Jij maakt mij waardig

door mij te herscheppen,

door me weer op te richten,

door Jouw genade.

 

In Jouw woning mag ik vertoeven

telkens als ik ontroerd word

door schoonheid en medeleven.

Telkens als liefde me oproept om

bij Jou te zijn.

 

Ik ben bij Je thuis

als ik plaats maak voor de mens die mij nodig heeft,

als ik het roepen van mijn medemens toelaat,

als ik één ben en echte liefde ervaren mag.

 

Ik ben bij Je thuis

als ik aangeraakt door Jouw mysterie

bidden kan

in mijn werken

en in mijn rusten.

 

Ik ben overal bij Je thuis

als ik Je maar toelaat

en niet te veel zelf plaats in neem.

ontwakend bidden door psalm 5,5

Bij Jou is er geen kwaad.

Ik kan slechts in Jou zijn

doorheen Jouw genade,

doorheen de vergeving aan mij geschonken.

 

Bij Jou is er geen kwaad.

Jouw afweren is ter bescherming.

Jouw woede, als die er is, is terecht!

 

Bij Jou is er geen kwaad.

Niemand kan Jou echt voor zijn kar zetten.

Jij laat Je niet vangen als excuus,

wat extremisten ook mogen denken!

Integendeel, Jij getuigt doorheen de kleine mens

van het onrecht

en klaagt het aan.

 

Bij Jou is er geen egoïsme,

wel echte liefde,

levenopwekkend,

goedheid oproepend.

huppelend gebed samen met psalm 5,3

Mijn Koning, mijn God!

Ik zou voor Je een troon bouwen,

maar die zou er zo amateuristisch uitzien.

Ik zou voor Je een kroon knutselen,

met sieraden, met van alles,

het zou er bombastisch uitzien.

Ik doe het dus niet:

want Jij siert min bestaan.

Ik wil Je loven, Jij luisterende God vol luister,

door Jouw schepping te eerbiedigen,

door zelf luisterend te worden.

 

alles getuigt in psalm 5

De keel als gapend kerkhof

 

Nee, ze hebben het niet over mijn gebrek aan tanden,

of aan mijn vergeelde witte getuigen…

Nee, ze hebben het niet over mijn uitzicht!

Maar wel over wat er uit mij ontsnapt…

Nee, geen stinkende adem, daar bestaan pepermuntjes voor

en zelfs tandpasta,

maar wat voor woorden er uit mij ontsnappen.

Ik kan daar niets aan doen,

ik ben het beeld geworden voor mijn eigenaar.

Een vuilbekker, een droeve tote,

kijk, ik word weeral genoemd.

Een leugenaar, een spotter, een roddelaar,

iemand die denkt dat alles maar kan.

Maar wie is het?

Ik zie het niet, ik ben maar een mond,

maar is die andere?

Of ben jij het?

ingebed met psalm 5,12

Mijn lied klinkt onder Jouw hoede.

Jouw lied klinkt in mij.

Hoe kan ik Jou vinden?

Zolang Jij me maar vindt.

Ik wil me nooit achter Jou verstoppen.

Ik zou ook niet weten hoe.

Ik wil wel door Jou ingestopt zijn

in Jouw nabijheid,

in Jouw liefde.

Jij doet me juichen

met alles wat ik heb,

met alles wat ik ben,

met alles wat Jij mij gegeven hebt,

met Jij in mij.

ingebed met psalm 5,8

In Jou thuis zijn is mijn droom.

Of dit nu in een kerk is

of bij een naaste,

als het maar bij Jou is.

Niet dat Je altijd een goed gevoel geeft,

soms ook knaging aan mijn geweten…

Niet dat Jouw zegen altijd zalvend is,

vaak ook aanzet tot volharding

en uitnodiging tot groei…

En toch is Jouw zegen mijn geluk!

Jou te kennen en niet te kennen

doet mij buigen uit eerbied,

doet mijn leven zo leven

dat het met Jou is.

in de kamer van psalm 5

Vijf maal wordt er gevraagd aan God om te luisteren: Is God doof, niet van deze wereld of is het een uiting van de gevoelens en de onrust?

Er zijn goden van de misdaad, mensen naar wie opgekeken wordt omwille van niet zo mooie zaken. Ken jij er?

Ken je het verschil tussen boos zijn en boos doen? Ze worden weleens verward omdat het ene het andere kan meebrengen. En toch ben ik blij nog boos te kunnen zijn om onrecht…

De bidder voelt zich niet veel beter want spreekt over Gods mildheid. Leggen we het kwaad niet te vlug bij anderen?

Er zijn monden die verdacht maken en verzuring brengen: denk aan de vuilbekkerij over bepaalde groepen van mensen.

Schuilen brengt vreugde? Schuilen die je dus niet uit angst, maar om je thuis te voelen…

De rechtvaardige of de gerechtvaardigde?

schietgedachtjes bij psalm 5

De schreeuw van onrecht, gewekt verlangen naar U

Ik buig voor U, in ieder mens die onrecht wordt aangedaan

Die in mijn stamelen nabij is

Ik sluit me aan bij het al eeuwenjubelen

Die de gevallene, snikkende opricht

Laat mijn woorden U een offer zijn, van ’s morgens vroeg

God, geef dat open graf het nagapen

In Zijn trouw rusten

Leugens zijn onkies!

Die mee weent, mee roept, de lijdende God bij ieder onrecht

Overweldigende Leugenhater

psalmtekenen 5b

5b

Die God aanroept woont in Zijn liefde. Gods zegen daalt in drie oliedruppels op hem neer. Een kussen steunt die bid. AL van ’s morgens roept en zoekt hij tastend naar God. Gods ogen stralen naar de bidder, maar God ziet ook buiten Zijn liefde. Als een waarschuwing “God ziet U” opent Hij zijn oog. Hij ziet de man met de scherpe tong als een zwaard. Zijn hart is duister. Zijn keel een gapende leegte.

 

psademen 5

Procedurefouten… Je hoort het hele dagen. Of iets wat ik meegemaakt heb: Iemand loopt met zijn cliënteel over mijn privégrond. Als ik de politie een vaststelling van de feiten laat doen zeggen ze er niets te kunnen aan doen omdat het privé is. Uiteindelijk moeten wij naar de vrederechter gaan om gelijk te krijgen, intussen lopen ze al maanden over de grond van mij en van mijn buren.

Dat kan toch niet? Dat maakt mij opstandig en als er een God is – en ik geloof het dat die er is – dan kan dat Hem toch ook niet koud laten?

herverpsalmen 5b

Als een tegenrefrein,

een antwoord op Jouw

“Luister Israël “:

Luister God…

Van ’s morgens vroeg

kijk ik al naar Jou uit.

Geen wrok of haat

krijgt in Jou plaats.

Jij laat ons binnen in Je overmatige liefde

om zelf ook die uit te stralen:

geen scherpe tongen meer,

geen achterklap,

geen “ik beter dan de ander”.

In Jou is vreugde

en kracht te vinden

om er te zijn voor elkaar,

voor alle broers en zussen,

voor Jij, die onze Vader bent.