Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

Palmzondag

naar psalm 22,8-9.17-19

Jes. 50,4-7          Filip. 2,6-11

 

Mijn rug bood Ik aan wie mij sloegen,

mijn gezicht aan wie met Mij de spot dreven.

Gelijk geworden aan mensen werd Ik vernederd.

Ze lachten met grijnzen:

“De Heer is toch met Hem?”

Ze rukten Mijn baard uit, die meute honden.

Ik werd in straf vernederd tot ter dood.

Mijn handen en voeten verbonden met het kruis,

een lijdende dienaar ben Ik geworden,

vel over beenderen.

Zie ze lachen en dobbelen om mijn kleren!

 

Mijn God, met Jou verbonden,

met Jou hoog geheven:

Wees Mij nabij.

Jouw Naam zal ik loven,

ontledigd

zal mijn Naam verbonden worden

met die van Jou.

Elke knie zal buigen

tot eer aan God die Mij nabij is.

Volk naar Mij genoemd

zal samen komen en hun dank uitroepen.

 

Volk die draagt Zijn Naam:

breng Hem je dank!

vasten 2 di

naar psalm 50, 8-9.16b-17.21.23

Jes. 1, 10.16-20                 Mt. 23, 1-12

 

Dat Jij lof brengt aan Mij, geen probleem,

dat je Mij vieren wil, doe maar.

Maar offers ten laste van anderen,

en verkwisting van dier en materiaal:

Nee, dat niet!

 

Ik vraag geen grote lasten,

geen brede gebedsriemen en grote kwasten,

geen show!

 

Wat ga je prat op hoe goed je bent!

Wat bazel je in Mijn Naam?

Jij die boven de anderen plaatst,

die op de mooiste plaatsen uit bent!

 

Uit mijn ogen met je boze daden!

Ga je wassen, bekeer je!

Denk je misschien dat ik net zo ben als jij?

Jij bent geen rabbi, geen meester, zelfs geen leraar

en vader klinkt bij Mij ook anders.

 

Ik klaag je aan!

Breng offers door je nederig ten dienste te stellen!

Door het op te nemen voor de verdrukte,

door wees en weduwe bij je op te nemen.

Ik zal je reinigen, tot blank als wol

zodat je Mijn wegen kunt gaan.

herverpsalmen 50a

Onze God roept!

Heel Zijn schepping roept Hij,

en ieder mens persoonlijk.

“Kom samen en luister!

Ik ben er voor jullie.

Ik moet niets als offer krijgen,

alles is toch van Mij?

Alleen jouw dank is Mij dierbaar,

dan zal Ik zeker bij je zijn.

Scherm niet met Mijn woorden,

veroordeel niet!

Spreek geen kwaad, roddel niet,

neem niet wat niet van je is!

Al heb Ik je naar Mijn beeld gemaakt,

daarin verschil je toch van Me!

Ik ben er voor de minste, voor de rechtvaardige!

Wees dankbaar voor je leven,

voor alles wat je van Me gekregen hebt.”