Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm 52 voor mij

1 Voor de dirigent. Een beschouwend dichten van David.

2 Bij het komen van Doëg de Edomiet toen hij meldde aan Saul

en hem zei: ” Aangekomen is David bij het huis van Abimelech.”

3 Wat poch je met jezelf in het onrecht, sterke held?

“De genade van Drager duurt toch heel de dag!”

4 Bederf bedenk je, jouw tong is als een scheermes geslepen, werker aan bedrog!

5 Jij verkiest het onrecht boven het goede,

leugen boven spreken in oprechtheid!

/speel/

 

6 Jij bemint alle verwoestende woorden,

een tong vol bedrog!

7 Drager zal je ook neerhalen durend voor altijd.

Hij zal je vastgrijpen en Hij zal je wegsleuren uit de tent.

En Hij zal je ontwortelen uit het land van de levenden!

/speel/

 

8 Dan zullen zien die recht nastreven

en ze zullen ontzag hebben

en om hem zullen ze lachen!

9 “Zie de sterke held, die niet aanstelde Drager tot zijn toevluchtsoord,

maar rekende op zijn vele bezit.  Hij voelde zich sterk in zijn verwoestingen!”

10 Maar ik, als een bladerrijke olijfboom in het huis van Drager,

ik reken op de liefdevolle nabijheid van Drager voor altijd en alle tijden.

11 Ik zal Je dankzeggen altijd om wat Je gedaan hebt!

en ik zie uit naar wie Je bent

want het is goed voor en tegenover Je begenadigde getrouwen.