Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

?/2 dikke truiendag, Vlaamse versie

naar psalm 53

 

Beterweters bazelen maar:

Er is geen opwarming van de aarde.

We kunnen zomaar alles doen.

Als het maar voor ons goed uitkomt.

Ze vreten maar tot hun vol genot.

 

God kijkt naar zijn schepping

en ziet dat het niet zo goed gaat.

Hij zoekt naar wie zorg wil dragen.

Maar zovelen denken dat het hun tijd nog zal meegaan.

Dat “ze” er maar iets aan moeten doen…

 

Zien zij dan niet hoe laat het is?

Ze plegen roofbouw op de volgende generaties.

Ze denken zo weinig aan de aarde en de medemens.

 

Schrikken zullen ze.

Storm en droogte zal ze omver blazen.

 

Maar wij blijven streven voor een betere wereld.

Wij trekken onze dikke trui aan.

Wij sparen energie, wij sparen de toekomst.

Wij blijven hopen en werken aan een toekomst.

En onze kinderen zullen juichen.

En God zal kijken en glimlachen:

Het is goed!

herverpsalmen 53a

Wat zijn we dwaas

als we van onszelf denken

dat wij heer en meester zijn!

We gebruiken de natuur

ten koste van vele mensen…

We doen maar

en denken niet meer aan wie honger lijdt.

De natuur antwoordt al!

Rampen gebeuren.

God heeft het toch anders gedroomd?

Hij is die ons oproept

om er te zijn voor elkaar,

om te delen,

om dankbaar te zijn,

eerbied te tonen

voor Hem, de natuur en de medemens.

Vertrouw op Hem en hoor Zijn oproep:

Hem te herkennen,

onze Heer en Meester!