Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 55a

Ik bid Je, mijn God,

het wordt me wel eens te veel.

Ik zou willen vluchten

en wegvliegen als een duif.

Ze maken het me zo moeilijk!

Ik zie rondom me

geweld en ruzie, misdaad,

naast elkaar leven, elk voor zich…

Ik kan daar niet tegen,

en

ze hebben het ook tegen mij!

Ik roep Je, God!

Ik weet: vluchten helpt niet,

alleen er in, er tussen staan,

met Jouw hulp, Jouw steun, Jouw vertrouwen.

Ook al willen ze niet naar Je luisteren,

ook al zegt Jouw woord hen niets,

stop hun misdaden,

kom op voor de rechtvaardige.

Nooit laat Je die in de steek!

God zal ons bevrijden, vluchten hoeft niet!

Hij is ons vertrouwen,

Hij brengt vrede en gerechtigheid!