Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

werken van barmhartigheid: Je laten vullen door Gods liefde en die delen

Mijn hart is vol van Jou,

het kan slechts Jouw lied zingen.

Dat is toch mijn grootste wens.

Komaan, hart van mij,

laat Je raken, sluimer niet!

Lied in mij, wel op!

We maken de dag heel!

Jij wil ik mijn dank betuigen

en Jouw liefde uitdragen in mijn midden.

Want ik ken geen liefde groter,

geen nabijheid dichter.

Jouw liefde wijkt niet, voor niets

en Je geeft ze, voor niets.

Moge Jouw barmhartigheid ons allen vullen

tot over de keel

opdat ons lied Jouw lied wordt.

 

Naar psalm 57,8-12

herverpsalmen 57a

Lieve God, mag ik bij Je schuilen?

Onder Je vleugels,

samen onder Jouw paraplu.

Gezellig, niets kan ons deren!

Het regent wel eens verwijten,

bedreiging en problemen.

Geef me moed,

schenk me Jouw liefde,

schenk me mensen

die meeleven,

mee dragen.

Hoe moeilijk het ook kan zijn,

toch klinkt dat lied in me.

Ieder mag het horen!

Ik wil Je loven,

Jij mijn trouwe en lieve God!

Straal maar over de hele wereld,

verlicht en warm ons!