Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 58a

Wel, hoge heren,

ben je wel eerlijk en rechtvaardig?

Is het echt met de mensen dat je inzit?

Nee!

Je wilt alles in handen houden,

je denkt alleen aan jezelf!

je manipuleert, je liegt,

je luistert niet naar wat je hart echt raken moet.

Je doet alsof, alsof je de meeste liefde hebt.

Zelfbehoud, het is niet meer dan dat!

God mag je eens schudden,

je wakker schudden uit jouw valse droom,

uit de nachtmerrie voor die vele mensen

die onder je lijden!

Hij mag je ontnemen van alle macht!

God wordt toch geraakt in iedere kleine mens

die onrecht wordt aangedaan.

De rechtvaardige juicht dat jouw rijk ten einde is:

Gods rechtvaardige Rijk moge komen!