Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

boterham met psalm 61

voor mij een boterham met psalm

Met drie begrippen een beet doen in de psalm

 

Merk op mijn bidden.

Je bent mijn veiligheid

Vermeerder de dagen van de koning,

 

Merk op mijn bidden: Ik heb Jouw hulp nodig

Je bent mijn veiligheid: Bij Jouw voel ik me goed, laat me dicht bij Jou zijn

Vermeerder de dagen van de koning: zegen de koning

herverpsalmen 61a

Hoor mij, God,

Ik moet het even kwijt, help me toch!

Help me, luister naar mijn bidden!

Ik vraag je:

laat me ver boven mezelf uitstijgen,

maak me beter dan ik ben,

dat ik in Jouw liefde mag wonen.

Ik spreek mijn geloftes voor Je uit.

Ik heb je lief,

Jij, die me het eerst heb lief gehad!

Geef vooral aan de kleine mens

een toekomst.

Moge Jezus genoemd worden

over alle generaties heen.

Ik wil Je bezingen en liefhebben,

elke dag opnieuw!

psalm voor mij 61

1 Voor de dirigent, met snarenspel, van David.

2 Luister Drager naar mijn smeken.

Merk op mijn gericht zijn.

3 Vanuit de rand van de aarde: tot Jou roep ik,

arm aan levenskracht is mijn hart.

Naar een veilige hoogte boven mezelf uit, , leid Je mij er naartoe.

4 Want Je bent een veiligheid voor me, een sterke toren tegen de tegenstrever.

5 Ik wil te gast zijn in Jouw tent voor altijd.

Ik zal me bergen in het warme hoekje onder Je vleugels.

/speel/

 

6 Want, Jij, Drager, Jij beluistert mijn goede voornemens.

Jij gaf erfenis van die geloven in wie Je bent.

7 Dagen aan dagen van de koning, voeg die toe

dat zijn jaren zijn van generatie op generatie.

8 Hij mag regeren voor altijd voor het gezicht van Drager.

Liefdevolle nabijheid en getrouwheid, beschik die

en die zullen over hem waken.

Echtheid houdt de wacht.

9 Dan zal ik psalmen ademen en zingen wie Je bent

voor alle tijden tot vervulling van mijn goede voornemens, dag aan dag.