Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm 63 door Paul herschreven

Psalm 63 , 2-9

Niemand heeft God ooit gezien
en toch kunnen mensen niet bestaan
als hun namen niet voor goed
in Gods naam geschreven staan.
Daarom verlangen wij naar God,
daarom zoeken wij God,
daarom geloven wij en ervaren soms
dat Hij ons ‘heel’ kan maken,
dat Hij ons ten diepste gelukkig maakt.

God, eigenlijk ken ik U nog niet zo goed,
maar ik zou U graag beter kennen,
omdat ik geloof dat Gij mij diep gelukkig maakt.

Soms heb ik U al heel nabij geweten,
soms was het alsof Gij naast mij stond,
wanneer ik zo heel stil werd en bij U vertoef.
Gij hebt alles geschapen,
ik wil U danken om al het mooie.

Het gebeurt ook al eens
dat Gij ver weg lijkt.
Maar diep in mij is een stem
die mij zegt
dat Gij er altijd zijt.
Gij hebt mij ook al zo vaak geholpen.
Gij zorgt voor mij.
Ik mag mijn hand leggen in uw vaderhand.

 

herverpsalmen 63a

God, ik verlang naar Je,

als een droog land naar regen!

Ik hunker naar je,

Jij, die me leven doet!

Moge mijn leven één lofprijzing zijn!

Ik moet voortdurend aan Je denken,

of je nu ver of dicht lijkt!

Mijn leven is een waken en een vieren,

een stil verlangen en een luidop feesten.

Mijn helper, mijn God!

Dood aan de leugen!

Dood aan de zonde!

Dood aan de zinloosheid!

Dood aan de dood!

Lang leve mijn Heer!