Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

werken van barmhartigheid: Wijzen op schoonheid

 

Met zoveel schoonheid heb Jij de wereld bekleedt.

Een rijkdom om van te leven!

Zie de klaterende beekjes,

het licht dat in het water schijnt.

Zie hoe alles groeien mag

en bloeien.

Hoe bloemen kleur geven,

hoe gewassen welig tieren.

Zie hoe als een schilderij Jouw schepping zingt.

 

Laat Jouw genade neerstromen.

Heuvels vol juichend groen,

dalen met glinsteringen,

overvloed aan geuren en kleuren,

aan klanken en smaak.

Dieren dansen en granen golven,

Jouw schepping is één feest!

 

Naar psalm 65,10-14

psalmtekenen 65 c

65c

Twee kaarsen in gebed: de ene lovend, de andere vol spijt. Beide mogen ze licht geven.

Het graan danst op de voorgrond.

De dieren gaan voor in de opening naar de tent.

Op de heuvel groeit gras,

De golf, een uiteinde van de storm staat er als een getuige bij.

Het lijkt bijna op de opstelling van een kerststal.

herverpsalmen 65a

God, Jij bent geen vreemde,

Jouw huis staat altijd voor ons open.

Ik kan bij Je alles kwijt:

mijn vragen, mijn angst, mijn vreugde, mijn bezig zijn, alles.

Ieder is bij Je welkom,

de gebrokene en die gebroken heeft.

Jij bent die er voor ons is!

Gisteren, vandaag en ook morgen.

We mogen Je herkennen in Je hele schepping,

in het samenspel van alles.

Jij stilt onze stormen,

Jij wekt eerbied in ons op.

Hoe rijk is ons leven,

hoe rijk is het leven!

Overvloed van leven.

Juichend groen, dansende kuddes.

Alles zingt en getuigt:

Leve die er voor ons is!