Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

31/1 Don Bosco + 1888 a

Italië, stichter van de Salesianen en de Dochters van Maria, patroon van de jeugd en circusartiesten.

Denkend aan zijn tocht met de gevangenen…

naar psalm 68, 5-7.10-11.19-21.25-29

 

Zing, met zwier, zing,

zing Gods naam in je dagelijks doen.

Maak plaats voor zijn liefde.

Hij is er,  hij is er,

in het gelaat van een kind dat honger lijdt,

in de ogen van straatlopertjes die hard moeten knokken.

 

Vader van wezen, dat is onze God!

vader van wezen mogen ook wij worden.

Dan brengt Hij verlatenen bijeen in een thuis.

Dan gaat hij op stap met gevangenen in een lange rij.

 

Jouw buren zullen wakker worden voor de noden,

ze zullen gul geven van hun overvloed.

Een blijde boodschap, toekomst voor de jeugd,

vele vrouwen zullen blij meezingen.

 

Jij bent met gevangenen op pad geweest,

geen enkele ontbrak.

Jij bracht hen dichter bij de Vader,

jij deed ze buigen uit eerbied.

 

Vol lof jij en doorheen jij mijn God!

Zo is onze God: bevrijding, toekomst!

 

Wat een feestelijke optocht,

een wonderlijk gebeuren.

Ze trokken op naar bevrijding.

De lof der liefde voorop,

de velen in lompen er achteraan.

Tussen hen God die met hen meeging.

 

Ze zongen van zijn liefde.

Ze zongen van de schoonheid,

van geloof in de toekomst,

van geloof in zichzelf.

 

Vooraan liepen de kleinsten,

en een lange sliert volgde.

Dat was hun lied:

God is liefde, in Hem weten we ons geliefd!

herverpsalmen 68a

Als de rook die opgaat in het niet,

zo verdwijnt wat slecht is

in Jouw Aanwezigheid.

Laat ons dan zingen

in Jouw onderkomen,

Vader voor wezen en armen,

Jij die opkomt voor gevangenen.

Geen toeval, nee, niet alles is toeval!

We mochten Je herkennen

toen we door de woestijn heen moesten:

Regen was er voor ieder!

We mochten Je herkennen

toen we ronddwaalden zonder thuis:

Een thuis hebben we gevonden!

We mochten Je herkennen

toen we een plaats voor Je zochten,

een plaats om dicht bij Je te zijn.

Het is ons Sion geworden.

Zing, dans, loof God met muziek!

We gaan in optocht, een zegetocht

want God is ons nabij.

Moge geloof in ons groeien,

mogen meer mensen je herkennen,

verdrijf wat slecht is, als rook,

wat slechts als rook is.

Het is ons Sion geworden.

Zing, dans, loof God met muziek!

We gaan in optocht, een zegetocht

want God is machtig,

machtig ons nabij!

We mogen Je herkennen steeds opnieuw:

Jij geeft ons een thuis!

Zing, dans, loof God met muziek!