Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

week 15 c

naar psalm 69,14.30-31.33-34.36-37

Deut. 30,10-14                  Kol. 1, 15-20       Lc. 10,25-37

 

Ik richt mij tot Jou, mijn God!

Schenk mij een naaste die barmhartig is!

 

Schenk mij Jouw regelingen, Jouw regels tot geluk.

Richt mij, recht mij, Jij die genade bent.

 

Ik lig hier op deze weg, uitgeschud en beroofd.

Goede God, schenk mij nabijheid.

 

Ik zal Je loven, mij aan Jou laten wetten.

Dank zing ik voor Jezus in wie Jij ten volle gekend mocht worden.

Mijn dank zal ik uitzingen in mijn daden en mijn lied.

 

Open je ogen! Erken die vreugde in je!

Wees verheugd want God is Barmhartig.

 

God luistert naar je en is jouw arm zijn nabij;

God spreekt in je, en roept je op tot nabijheid!

Vergeet de gevallene niet!

 

Want Hij zal verlossing brengen,

Hij bouwt in liefde weer op.

 

Hij zal aan velen de naaste tonen,

Zij zullen Hem eren,

in allen zal liefde zijn.

goede week wo

naar psalm 69,8-10.21b-22.31.33-34

Jes.50,4-9a         Mt. 26,4-25

 

Omdat Ik weet

hoe groot Jouw liefde is voor de mensen

heb Ik het doorstaan.

Voor hen heb ik alle smaad en pijn geleden,

heb ik mijn rug aangeboden,

wetend dat Jij er bent.

Ook al kon ik niet meer en riep naar Jou in verlatenheid.

Een misdadiger werd ik, overgeleverd,

zelfs mijn tafelgenoten waren verbijsterd.

’s Avonds had ik nog met hen gegeten,

nu waren ze gevlucht.

Verraden door een broer voor dertig zilverstukken,

niet eens goud…

Mijn gehechtheid aan Jou verweten ze me,

aan wreedheden ben Ik overgeleverd

omwille van Jouw liefde.

 

Verraad en onbegrip grijpen me naar het hart,

niet te harden, niet meer menselijk.

En toch richt ik mijn ogen naar Jou

en voel me, ik Mensenzoon, helemaal verlaten.

Gif deden ze in mijn eten,

Paasmaal werd gekruid met verraad.

Bitterheid is mijn drank, verlatenheid…

 

Wie durft mij aan te klagen?

Beter was je niet geboren!

Wie brengt me tot de dood?

God is mijn helper!

 

Hij is mijn helper,

Hem zal ik loven!

Kijk dan! Zie op!

Schep moed: dra zal Ik leven!

God is bondgenoot van de arme, van Mij.

Het kruis zal niet het laatste zijn!

29/2 zeldzame ziektendag

naar psalm 69, 2-5

 

Mag er ook onderzoek zijn naar mijn kwaal, God?

Ik kan het niet meer aan.

Ziek ben ik en de kosten rijzen de pan uit.

Steeds dieper zak ik weg in de ellende:

Sommigen geloven me zelf bijna niet.

Ik loop van de ene naar de andere dokter

en hebben ze het gevonden dan sta ik weer voor een muur.

Wie komt voor mij op?

 

Ik heb overal aangeklopt

en de dokter soms met me mee.

Was mijn ziekte maar meer voorkomend,

niet dat ik het iemand wens,

maar dan zou er geld in gestoken worden voor onderzoek.

 

Ik ben ten einde raad,

schor mijn stem om hulp te vragen.

Ik zie soms God niet meer voor ogen.

Talrijker zijn mijn problemen:

ziek, genoodzaakt thuis, alleen en met tijd met geldgebrek.

 

En ik zou niet mogen klagen.

Een ander heeft ook zijn probleem?

Waarom wordt ook ik niet echt erkend in mijn ziek zijn?

herverpsalmen 69a

God, naar Jou roep ik, wees er voor me!

Het water staat me tot aan de lippen.

Geen grond meer onder de voeten.

Meegesleurd in de ellende.

Moe geschreeuwd, ik ben op!

Ik weet, ik ben niet volmaakt,

maar uiteindelijk

zitten ze achter me aan

omwille van Jou!

Laat toch niet met me sollen,

laat toch niet met Je spotten.

Trek me uit het slijk.

Wees mijn sterkte.

Je bent toch getuige van wat er met me gebeurd?

Laat Jij mijn vaste grond zijn,

hoe zeer zij ook sleuren.

Doe ze zien wat ze doen!

Doe ze inzien hoe zielig ze bezig zijn.

Breng hen uit hun evenwicht.

Zelfs nu, in ellende en pijn, loof ik Je nog:

Aan armen breng Jij de Blijde Boodschap,

aan geboeiden de vrijheid,

in Jouw liefde mogen wij wonen.