tastend spreken met psalm 7,10

Vernietig niet de boosdoener,

wel het kwade in hem…

En als iemand zo onwezenlijk kwaad heeft verricht?

 

Zo goed ken ik God niet

maar ik hoop

en geloof

dat dan nog

het kwaad in die mens moet

aangepakt worden

en die mens

vervuld van genade

een tijd nodig heeft

om die ook voor zichzelf te aanvaarden.

tastend spreken met psalm 7,7

Alsof God niet wakker is,

alsof Hij zomaar laat gebeuren?

Of moet ik mijn geloof in die God wakker maken?

Moet ik – hoe terecht mijn vraag ook is –

niet zelf groeien in vertrouwen?

 

Maar hoe kun je vertrouwen

als je – in grote nood –

zo moeilijk kunt ervaren

dat Hij nabij is?

 

Tot Jij kunt bij me binnenkomen

en ik weer geloven mag…

 

tastend spreken met psalm 7,4

Een gewetensonderzoek…

Een moordenaar ben ik niet…

Maar hoe kan iemand bidden: “als ik ooit zoiets deed?”

 

In de fout ben ik gegaan,

vooral in mijn ingesteldheid.

En toch vragen om gerechtigheid!

Dat is pas echt geloven!

Dan raakt het vlees

en is het niet enkel een sfeer als een droom.

Consequenties ook voor mij!

Want: ik ben mens zoals die andere

en ook in mij is onrecht

en ben ik in staat tot…

 

Maar als dit hier gebeden wordt

door mensen totaal gebogen onder onrecht

dan hebben ze – ook als zondige mensen –

nooit deze intenties gehad

om een ander het zelfde aan te doen:

Ze zijn onschuldig en ondergaan…

 

Hoe vlug ben ik vaak

in mijn denken en mijn oordelen.

Mocht ik maar meer luisteren

naar wat die biddende mens echt meemaakt…

borstkloppend bij psalm 7,7

Ik weet dat je het niet graag ziet:

wat in mij tegenwerkt.

Ik kan zo goed zijn en leven naar Jouw droom

en dan zijn er die momenten

waarin ik tegenwerk,

die momenten waarin ik meer aan mezelf denk

dan aan de ander, dan aan Jou,

op zich niet erg als die momenten

geen schade zouden verrichten

aan die ander, aan Jou en aan mezelf.

Moge Jouw boosheid mijn boosheid worden

om me te verzetten tegen

wat in me tegenwerkt,

verzetten tegen mijn te grote ik,

opdat ik mag open bloeien

tot lof aan Jou.

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

ontwakend waken door psalm 7,7

Mijn God,

kom Jij ook in opstand?

Is mijn woede terecht?

Mag ik samen met Jou strijden,

strijden tegen onrecht.

Mag ik terecht verbolgen zijn?

En ook al is mildheid mij door Jou gegeven,

ik kook over. Kook Jij met mij over?

Gaan wij samen het onrecht aan?

Ben Jij het die mij aanwakkert om vol vuur te zijn?

Of ben ik het die niet verdragen kan?

Sta op, hoe dan ook,

om mij te sussen of om met mij er iets aan te doen!

ontwakend waken door psalm 7,2

Bij Jou mag ik schuilen,

bij Jou mag ik huilen,

bij Jou is mijn thuis.

 

Waar mag ik anders mezelf zijn

dan dicht bij Jou,

Jij kent me en bemint me.

Bij Jou hoef ik geen traan te verbergen,

Bij Jou kent ook mijn schuld een thuis.

Bij Jou mag ik kwetsbaar zijn

en toon ik mijn ruwe kant,

mijn kwetsuren en mijn eelt,

dat Jij ze kunt genezen.

 

Bij Jou mag ik schuilen,

bij Jou kan ik lachen,

bij Jou is mijn thuis.

 

opstandig bidden vanuit psalm 7,12

Het spijt me God,

ik ben vaak te weinig kwaad.

Het kan me te weinig raken.

Blij dat Jij nog toornen kan,

maar wees niet te streng

anders ga ook ik ten onder.

 

En toch,

vaak denk ik

en waarschijnlijk niet terecht

waarom Jij niet eerder ingrijpt?

Waarom recht zo een trage wegen kent…

 

Sus mijn ongeduld

en maak mij een vuriger voorstander voor gerechtigheid

zodat ik meer dan nu

geraakt word en opkom voor wat goed is.

opstandig bidden vanuit psalm 7,2

Als ze mij aanvallen

omdat ik zelf een aanvaller ben geworden,

laat ze dan maar doen.

Maar ik denk dat ik onrecht word aangedaan.

Hun aanvallen is niet terecht!

 

Ik word vervolgd in ieder mens die vluchten moet.

In die stroom van reddelozen,

in die menigte van vervolgden en gepesten,

in de martelaren van deze tijd.

 

Zo moet God zich ook voelen:

Hij roept menselijkheid op

om bevrijding te zijn,

om een thuis te bieden.

Hij is opstandig en zo moet ook ik zijn.

 

Stop dat veroveren!

God staat immers aan de kant van de machtelozen!

 

de gegraven put mijmert bij psalm 7

Wie de spade gebruikt om een ander er onder te krijgen

krijgt zelf van de spade.

Ik ben een put, maar iedere put heeft ernaast ook een hoopje.

Ik ben niet erg voor wie onschuldig is

want mijn hoop zal je nabij zijn.

Recht zal geschiedden.

Alle oneffenheden worden gedaan gemaakt.

Ik zal er dan niet meer zijn

maar in mij zal het onrecht gedempt worden.

Ik ben een val voor wie mij bedacht heeft.

Ik word weer gevuld met hoop!

 

ingebed met psalm 7,10

Jij houdt me staande,

en tegelijk doorzoek Je me op onoprechtheid.

Jij, niet enkel mijn haven, mijn veilig terug op het land,

maar tegelijk ook mijn inspecteur

om me te behoeden op lekken en mankementen

om me ook op het water drijvende te houden.

Jij, mijn zekerheid,

en krijg ik een waarschuwing

dan weet ik dat ik er rekening mee moet houden!

natuur spreekt: Mijn hart en nieren in psalm 7

Wat zegt hij? Dat God ons mag onderzoeken?

Er stroomt wel meer dan goedheid door ons…

Als hart moet ik hele dagen zuiveren.

En nieren hebben ook hun werk.

We hebben veel te verwerken: alles wat op ons afkomt.

De buitenwereld van anderen,

maar ook de missstappen:

Het teveel tot zich nemen, het teveel willen,

het zondigen…

En wij maar verwerken…

En dan mag God nog komen kijken ook?

Hij heeft wel gelijk:

Aan wat hem verweten wordt heeft de psalmzinger geen schuld,

maar laat God toch maar niet te streng kijken…

Ook aan ons kleeft meer dan onschuld…