Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

herverpsalmen 74a

Waarom zoveel ellende?

Waarom slaat de mens zijn broer?

Waarom?

Waarom lokt macht zo sterk?

Waarom lijkt hebben meer dan zijn?

Waarom?

Ze lachen met eerbied, zonder  eerbied.

Ze danken en gedenken niet meer.

Was het maar Beeldenstorm:

mensenstorm.

Geen gebouwen in brand,

maar naastenliefde en trouw.

Veel erger dan ongeloof:

eigenlof.

Hoelang nog?

Jouw mensen lijden,

Hoor ze spotten met Je.

Leven heb je gegeven, zin aan ons bestaan.

Waarom vloeit er dan nog bloed?

Gedenk de armen, de lijdende mens.

Daarom heeft Hij geleden

geslagen, verraden door een broer.

Daarom is Hij opgestaan.

Wij bidden: sta in ons midden op,

breng geloof en vrede,

liefde en trouw,

Goddelijke menselijkheid!