Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalmtekenen 76 b

76b

Centraal de tent op de berg. Met op de voorgrond een zwartgeblakerde pijl en een gebroken schild.

Links een regenboog van nabijheid voor de bidder die gevangen zit. De boeien komen los.

Rechts een schicht die neerdaalt op de man die boeien aanmaakt. Hij wordt zelf geketend.

psalmtekenen 76 a

76a

Schittering bovenaan

Een belofte van nabijheid links aan wie Hem gaven brengen.

Bliksemschicht rechts. Strijder met paard, de aanvallers, verstenen en worden weg geveegd.

Een gebroken pijl.

En op de berg een tent met zeven kaarsen op. Daar is zijn woonst, daar wordt Hij aanbeden.

herverpsalmen 76a

God maakt zich bekend in ons midden.

Hij mag bij ons wonen.

Hij breekt haat, verjaagt angst.

Mijn God, hoe goed is het Jou te kennen!

Ook als we slapen ben Jij ons tot zegen.

Jij, het licht, verdrijft alle duisternis!

Niemand kan tegenhouden:

Jouw Rijk komt.

Jouw wil is nu al

en zal overal zijn.

Breng Jouw Rijk in ons midden.

Tot lof en eer aan Jou.