Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

20/12 Internationale dag van de solidariteit

psalm 77, 12-21

 

Ik vergeet niet wat Je voor ons betekent.

Ik wil getuigen van Je inzet voor ons

en steeds dankbaar er aan terugdenken.

Ik zal Je naast en achter ons staan niet vergeten,

niet vergeten hoe Je ons voor ging.

 

Jouw weg, is een rechte weg die genezing brengt.

Wie is zo betrouwbaar?

Wie springt er zo in de bres voor ons?

Jij bent het toch die er staat!

Niemand kan er naast kijken!

 

Met er zelf te staan heb Je ons bevrijdt!

Wij zonen van Jacob en Jozef,

kinderen van mensen, verknecht,

deed Je uitkomst zien.

 

Zelfs de zee ging voor Je opzij,

afgrond sloeg dicht,

Dwars door zee zou Je voor ons gaan,

ons onttrekken aan afgrond,

desnoods door zelf in de diepte te staan.

 

De wolken weenden van ontroering,

met de donder ging Je er doorheen.

Jij duidde met Je bliksem waar het op aan kwam.

Welke weg we met Je uitkonden

naar bevrijding, naar weidse weiden.

 

Dwars door zee, omwille van ons,

zo ging Je weg.

We konden met Je grote gevaren trotseren.

Machtig water werd tegen gehouden.

 

Jij hebt ons over gebracht,

Jij bent onze herder,

met onze geur, tussen ons,

solidair en zeker niet solitair.

Jij nam de hand van Mozes en Aäron,

opdat ze verder konden…

psalmtekenen 77 c

77c

Een gezicht met tranen voor een deel gehuld in duisternis schreeuwt een uitroepingsteken uit: “Luister, God!”

Gedachten dwalen naar beneden, beelden van vroeger: één en al oor: God die zijn volk leidt doorheen de Rietzee. De golven gingen opzij. Een weg werd uitgetekend.

psalmtekenen 77 b

77b

Een vraagteken met een lied er in.

De vraag luidt: “Kun je niet opnieuw de golven van tegenslag oprichten om bedding en vaste bodem te geven zodat ik zoals eertijds Jouw volk weer veilig kan gaan?”

Mag de zon weer piepen achter de vraag? Een nieuw morgen voor mij?

psalmtekenen 77 a

77a

Met de handen opgeheven. Uitkijkend naar redding.

Een grote vraag bij dag en nacht.

In de vraag de zee die opengaat voor de man met de staf. Een beeld uit vroeger tijden….

Is dit nu voorbij? Staan de strepen doorheen het vraagteken voor een voltooide tijd of zijn het de snaren van de citer?

herverpsalmen 77a

God, ik zoek Je.

Mocht ik maar weer een glimp van Je.

Ik denk aan vroeger:

Je riep me, Je verwonderde me, Je sprak me aan.

Ben ik blind geworden, doof?

God, ik zoek Je.

En het lijkt me zo moeilijk.

En toch blijf ik me vasthouden aan vroeger,

aan wat er gebeurde, aan wat Je met me deed.

God, ik zoek Je

en bewandel de weg die Je me hebt gegeven.

Jou te kennen is mijn geluk.

Jij redde een volk doorheen de zee.

Recht door zee om toekomst te geven,

om toekomst te zijn.

Jij redt mij doorheen woelig water,

doorheen storm en duister.

Jij bent mijn licht, help Je mee zoeken?