beeldvormen vanuit psalm 8,2-3

Merisme – synecdoche – apostrof – metonymia

 

Mijn mond zingt van Jouw glorie.

Ik ben jouw kijkend kind.

Dag en nacht gonst het leven mij een lied in.

Dag lied, laat mij jou zingen!

 

Winter en zomer, iedere tij,

getuigen dat Jij schept en herschept.

Dag kleine vogel, dag grote boom,

dag mens naast mij, dag leven.

 

Mijn mond kan niets anders dan zingen van God,

mijn ogen lopen vol met Zijn beelden vol genade.

 

Zing dan met me mee,

wees als een kind

met open armen

spelend voor Zijn gelaat.

 

bedding vanuit psalm 8,4

Al te vaak kijken we naar het heelal en alles wat leeft

vanuit de bril hoe het in elkaar zit.

En dat is goed.

Hoe meer we Jouw schepping leren kennen en begrijpen

hoe beter we er mee kunnen omgaan.

Maar tegelijk zijn we zo blind voor de zin van dit bestaan.

Zo vaak ontvalt het ons te kijken naar Jouw liefde

die dit alles schept en samenhoudt.

Open onze ogen om “Jouw vingers” te ontdekken…

huppelend gebed samen met psalm 8,6

Als ik bij dit vers stilsta

dan denk ik aan een welkom in Hawaï,

steeds te zien op tv.

Je krijgt dan een krans van bloemen

en een kus.

Jouw welkom is zoveel grootser:

Ik kreeg een krans van kansen en mogelijkheden,

ik ben omringd.

Ik kreeg en krijg iedere dag opnieuw

een kus van het leven,

een adem om terug te geven

aan wie ik omringen mag.

 

Die gedachte doet me vieren,

even losser op de golven van het leven dansen

uit blijdschap dat Jij meer bent dan mijn Hawaï!

schouderklopje door psalm 8,2

Jouw werk is overal te zien.

Jij bent overal.

Ook in mijn dagdagelijkse,

ook als ik het moeilijk heb.

 

Als ik dit bepeins

dan kan ik weer verder.

Als ik stil kan staan bij kwetterende vogels in een boom

dan zijn mijn ongemakken weg.

Als iemand thuis komt dan ben ik niet langer ziek.

 

Ja, Jouw werk is overal te zien

ook in mijn kracht en optimisme,

in mijn omgaan met beperkingen.

Och, die beperkingen zijn vaak ook kansen

om Jou te zoeken en te vinden.

Ja, Jij bent er overal

en dat doet me zingend door het leven gaan.

tastend spreken met psalm 8,7

Alles aan onze voeten neergelegd.

In beheer gegeven,

en volle vertrouwen.

 

Wat zullen we er mee doen?

Er op dansen om ons leven te vieren

ten koste van wat onder ons ligt?

Of oprapen en koesteren?

 

Jij bouwt op onze handen.

Want zullen die handen doen?

Grijpen, verdelen, aannemen, aaien,

verzorgen?

Of beginnen ze met open handen dank te zeggen?

En eindigen ze de dag met weer in handen op te dragen?

 

Beheren is niet enkel er werk van maken,

het is met eerbied ook tijd maken

om dat grote vertrouwen te gedenken.

borstkloppend bij psalm 8,6

Ik een god?

Nee toch!

Tot ik denk over mijn gewoontes

en wat ik normaal vind.

Het is waar:

God heeft ons haast een god gemaakt!

Als we daarmee begrijpen

dat we ons god voelen

in ons omgaan met de natuur,

met de medemens,

dan is dit spijtig genoeg vaak waar…

“Ik” staat zo centraal…

 

Maar is dat als een god?

Of had God net een andere bedoeling?

Namelijk ons te maken als

iemand als Hij

die uitziet naar de andere,

die opkomt voor de minste,

die zich opzij zet om een naaste te hebben.

Zo gezien heeft God het goede voor

maar hebben wij nogal wat werk

om zo te worden…

borstkloppend bij psalm 8,3

Jij: bezongen door kinderen,

door kleine mensen,

door mensen getekend door het leven.

Wij, grote mensen,

die denken het leven zelf in handen te hebben,

die te nuchter nadenken,

bezingen te weinig…

 

Tot we weer getekend worden

en weer in het leven staan

en moeten erkennen:

Wij allen zijn kleine mensen

en veel krijgen we zonder te verdienen,

zomaar

omdat Jij lief hebt…

ontwakend waken door psalm 8,9

Als ik er over nadenk:

Ik kan niet vliegen, geen mens,

en toch hebben we de toekomst in handen van alle vogels.

Ik kan niet vliegen en toch vlugger dan alle vogels.

Ik kan maar wat zwemmen

maar zeker niet als de vissen

en toch maken wij door onze keuzes

de toekomst voor al het waterleven.

Ik kan maar wat ploeteren

en toch kan ik zonder maar iets te doen

me over het water laten brengen.

Zoveel macht gekregen

betekent ook zoveel verantwoordelijkheid.

En vooral zoveel vertrouwen

en geloof in ons.

Dank je.

 

ontwakend waken door psalm 8,6

Voor één keer naar mezelf kijken,

en zo Jou ervaren:

 

Als ik denk wat ik kan,

zelfs in mijn ziek zijn,

zelfs in mijn thuis moeten recupereren,

dan nog:

Ik heb zoveel gekregen:

Ik typ hier gewoon maar even gedachten,

gebeden en ze verschijnen op een scherm.

Ik mag meehelpen aan een beweging

samen met anderen om er voor elkaar te zijn.

Ik mag creatief mij ontplooien.

Ik heb een warme thuis met lieve mensen.

Ik heb vrienden.

Jij hebt me zoveel gegeven.

ontwakend waken door psalm 8,4

Op mijn rug neerliggend in het gras

en kijkend naar de sterren…

Hoelang is dit geleden?

En of ik nog zou recht kunnen achteraf?

 

Jouw vingers zien in dit spel van leven:

Een godsbeeld dat we met zijn allen

sinds de kindertijd verloren hebben…

 

God is zo anders geworden in ons denken…

 

En dan Hem, Jou terug vinden,

– niet langer over Jou,

maar met en tegen Jou –

Je aanschouwen en opzoeken.

 

En terugkijken naar die sterren,

naar dat hemelse dat weer hemels ervaren kan worden

en niet langer een uitleg van ontstaan krijgt.

 

En dan Jouw vingers voelen in alles wat leeft,

in mij:

Zelfs al zit ik gewoon op een stoel,

dit geeft me terug dat ervaren

van languit in het gras liggen:

Ja, Jij bent er en ik kan er niet naast kijken!

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

opstandig bidden vanuit psalm 8,7

Hopelijk heb Jij wel andere handen dan de onze!

In wind en storm waarschuwt heel Je schepping ons over ons gedrag!

Wat kan ik me opjagen over die gedachte

dat enkel aan de mens zou gegeven zijn!

Wij zijn zo een dikke nekken!

Ja, er is veel gegeven

maar al verschillende keren zijn er in de geschiedenis van de aarde

na rampen enkelen opgestaan, kleine aangepaste dieren…

En niemand had gedacht

dat een einde zou komen aan de macht van die uitgestorven zijn!

opstandig bidden vanuit psalm 8,3

Vanuit wie onmacht heeft klinkt getuigenis van Jou.

Zouden dit vandaag nog de kinderen zijn van de mens?

Ja, maar…

Of zouden het de kinderen zijn van heel Je schepping?

De onmachtige bomen die omgehakt worden voor winstbejag?

De dieren die steeds een kleinere leefomgeving over hebben?

Het is alvast in de broosheid en de schoonheid van de natuur

dat ik Jou ontdekken mag!

Waarom zou ik anders zo graag

naar een reportage, een documentaire kijken?

 

ingebed met psalm 8,7

Aan onze voeten gelegd: veel te veel.

We zijn in staat – of is dit grootheidswaanzin? – om alles stuk te maken.

Vanwaar dat vertrouwen?

Dat geschenk kan ik haast niet aan,

mij ver te boven…

Wij mogen beheren,

niet begeren om te hebben,

maar begeren, met zorg liefhebben,

net zoals Jij dat met ons doet!

2/4 dag van het kinderboek

naar psalm 8

 

Zie eens hoe mooi Gods schepping is.

Blader met mij eens mee

en je ziet de schoonheid.

Kindermondjes zeggen waarheid

en zingen van Gods liefde.

Niemand kan me pijn doen, Jij bent er.

Zie eens naar omhoog, naar zon en maan!

Wie is die knappe kunstenaar?

En waarom heb Jij, God, zoveel voor ons gemaakt?

Ik, mens, kan zoveel, spelen en kennen.

Wij mogen zorgen voor de dieren

in de wei maar ook in de wildernis.

Wij kunnen meer dan vogel of vis.

Waarom heb je ons zoveel macht gegeven?

Zie eens hoe mooi Gods schepping is.

Blader met mij nog eens terug

en zie hoe God om ons geeft!

Jeugdboekenweek

maart

naar psalm 8

 

Hoe machtig staat Jouw Naam te lezen in heel Je schepping.

 

Gelezen wordt Jouw heerlijkheid al door kleinen,

verwonderend kijkend en aandachtig bekijkend,

lovend over Jouw schoonheid.

 

Als ik kijk in het decor van hemel en einder,

met zorg een maan en een zon gedacht

dichtbij een aard om op te leven,

wat is dan die kleine mens

met zoveel aandacht omringd?

 

Bedacht met fantasie en creativiteit,

met vertrouwen en liefde toegerust,

zo lijkend op Jouw!

 

In onze handen help Jij scheppen.

Zorg mogen we dragen voor heel onze omgeving.

Empathie en benieuwdheid

geven ons de kracht om nabij te zijn.

 

Wij mogen kennen

koetjes en kalfjes,

leeuwen en hagedissen,

meeuwen en vissen.

Onze interesse is haast oneindig.

 

Hoe machtig staat Jouw Naam te lezen in heel Je schepping.

22/1 Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur

 

naar psalm 8

 

Mijn God, hoe prachtig is Jouw schenken aan ons!

Ik zie het overal!

 

In het spelend ontmoeten kraait een kind het uit.

Nog voor het taal kent, doet het ons wonderen.

Kunst zit ons ingebakken.

 

Dank zij liefdestaal en samenleving

zijn we gesterkt tegen onzin en haat.

pen en penseel zijn machtiger

dan zinloos geweld.

 

God, als ik rondom me kijk,

zie ik schoonheid en kansen.

Als ik bij mijn naaste kijk

gaat mijn hart met verve tekeer.

 

Wat is dan de mens dat hij met zoveel verwondering kan kijken?

Wat is een mensenkind dat leven zo kan raken?

 

Bijna een gelijke heb je hem gedroomd,

in staat tot fantaseren en creëren.

Zoveel heb je in zijn vingers gelegd,

zoveel in zijn denken gestopt,

zo in staat zijn hart te verwoorden,

in symbolen te vertalen.

 

Mijn God, hoe prachtig is Jouw schenken aan ons!

Ik zie het in alles en in mezelf.

bij het doopsel van een kleinkind van Paul

Een psalm bij het doopsel van een kleinkind.
Misschien ook wel een psalm voor Kerstmis.

naar Psalm 8

Heer onze God,
vervuld is heel de hemel
van Uw heerlijke aanwezigheid.
Vol kracht spreekt de aarde
Uw naam uit, wijd en zijd.

Het kleine leven van dit jonge kind,
de schreeuwtjes uit zijn fijne mond
doen heel mijn wezen stiller zwijgen
waar ik voorheen Uw naam niet vond.
Als ik overal uw werken zie,
weidse hemel, sterren, maan,
wat is dan de mens dat Gij hem ziet?
Waarom zijt Gij met hem begaan?
Goddelijke kracht is hem gegeven,
waardig schoon is hij voor ons.
Ooit mag hij met eigen hand boetseren
zijn geliefde leven van Uw rijk.
Wij zullen hem bronnen tonen,
het water en de lucht, een flinke hap erbij.
Wij zullen hem met ons gebed dan tonen:
God, met hem zijt Gij ons steeds nabij.
groeten,
Paul

in de kamer van psalm 8

Klinkt Gods naam nog? Ja! klinkt Hij nog door?

In het hulpeloze worden wij vertederd en danken we God

In de onmacht en de armoede is God nabij

Welke wraak heeft de vijand?

In de astronomie ontdek je Gods grootheid

Wie ben ik dat Je me lief hebt?

De naakte mens zonder vleugels, noch klauwen mag de aarde beheren.

De mens heeft de macht en zo ook de verantwoordelijkheid over de aarde en de natuur

psademen 8

Ik kijk graag naar de natuur. Gras kan ik niet afrijden in het seizoen, van bloemen en bomen ben ik allergisch. Ik moet uit de buurt van dieren blijven en ik kan dat soms zo moeilijk… De natuur is zo machtig mooi en veelal voor mij overweldigend. En toch mag ik er van genieten en gelukkig zijn. En hoe nietig ik ben in die natuur: ik voel me bemind en deel van een geheel!

En zoveel hangt af van die vele nietige mensen: Ze hebben de macht om zorg te dragen en om stuk te maken. Wie is die God die de mens zoveel koord geeft?

schietgedachtjes bij psalm 8

Gods naam is te lezen in heel zijn schepping

Uw luister verlicht heel de schepping

Wie niet wordt als een kind kan God niet bezingen.

Als je vader of moeder wordt dan zie je in het wonder van je kind Gods oneindige schepping.

God beschermt, Hij is een actieve schepper.

Scheppen is ook vandaag mee scheppen.

Waarom heeft God zoveel aandacht voor zoiets kleins als de mens?

Het fijne van Gods schepping is zijn aandacht voor het kleine.

de mens maakt Hij tot medeschepper.

Wie stuk maakt schept chaos

Een mens zonder klauwen of bek heerst over alle dieren

Wat God dier-baar is vertrouwt Hij toe aan de mens

psalmtekenen 8c

8c

De handen van de mens gelijken op die van God.

“hem bijna een God gemaakt.” De mens heeft Hij gemaakt tot heerser, medeschepper.

Dat houdt in dat de voeten van de mens twee paden kan kiezen. De weg van de dag of van de nacht.

De dieren liggen ook aan zijn voeten.

Hier wordt de schepping bezongen als in een regenboog, een belofte van Gods wege. Er ontbreken enkel nog nootjes op de regenboog om een lied te worden van de kleine.