Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

advent 4C

naar psalm 80,2-3.15-16.18-19

Micha 5,1-4a      Hebr. 10,5-10    Lc. 1,39-45

 

God, luister naar ons, kleine rest,

Wij zijn Jouw kudde.

Jij die Jozef voorgaat,

Jij die Maria gezegend hebt.

Die in haar toekomst  brengt,

een nieuwe gemeenschap.

 

Jij die troont op de Kerubs,

laat Jouw licht schijnen over Je mensen.

Voor Efraïm, Benjamin, Manasse,

Voor Betlehem Efrata,

Verwek, ontwek Jouw kracht.

Breng de Redder in ons midden.

 

Machtige God,

zie naar ons om.

Zoals Maria zich haastte om bij haar nicht te zijn.

Bekommer Je om je kleine rest.

Laat de vreugde in ons opspringen.

 

Moge Jouw zoon onder ons geboren worden

zodat wij weer verzameld worden.

En hij ons veilig leiden zal naar Jou.

 

Laat Jouw hand rusten op Jouw uitverkorene.

Op de Mensenzoon die wij verwachten.

 

Dan zullen we Kerst mogen vieren

niet één dag, maar vele.

Dan zullen wij Jezus herkennen

en opspringen in Jouw schepping.

Jij doet ons leven,

Zo mogen wij noemen Jouw Naam:

overvloedige Genade,

gegeven aan elke kleine mens!

 

psalmtekenen 80 c

80c

Een varken eet gretig van de druiven, van het volk van Jozef…

Een uitgedund vervormd vraagteken met een bloederige punt.

Dit in een duidelijke vraag:

Kom ons nabij, Als een neerdalende vogel, jaag het varken weg?

Laat Je weer vol licht en hoop zijn!

Redt Jouw druiven!

herverpsalmen 80a

God, Jij die “Luister, Israël”,

Jouw verbond , aan ons gaf.

Wij vragen Je: Luister ook naar ons.

We hebben Je nodig!

Wees ons licht, onze redding.

God, Jij, “Ik ben er voor je”,

Jij, nabije God, metgezel,

wij vragen Je: waarom zoveel ellende?

Waarom honger en oorlog?

Wees ons licht, onze redding.

God, Jij zaaide en plantte,

Jij gaf ons hoop en leven,

geloof en zegen: we werden Jouw tuin.

We mochten groeien en bloeien.

Jij was ons licht, onze redding.

God, Jij, “Ik ben er voor je”,

ongeloof groeit, en onverschil,

wij vragen Je: Kom dan toch terug?

Jouw wijngaard smacht.

Wees ons licht, onze redding.

God, Jij, Vader, Zoon en Geest,

Jij, die ons leven deelt,

wij vragen Je: Bescherm ons met Je hand.

Zegen en koester Jouw volk.

Wees ons Licht, onze redding.