psalm voor mij 82

– van oudsher het lied voor de dinsdag –

1 Een psalm van Asaf.

Drager neemt plaats in de samenkomst van dragers,

te midden van dragers zal Hij richten.

2 Tot wanneer zullen jullie in onrecht richten?

En het gericht van stukmakers aanvaarden? /speel/

3 Doe recht aan de zwakke en de wees,

de nederige en de kansarme, kom voor hen op!

4 Bevrijdt de zwakke en de kansarme

uit de hand van de stukmakers.

5 Ze kunnen niet en beseffen niet,

in het duister lopen ze rond,

alle grond van de aarde wankelt.

6 Ik, ik zei:

“dragers zijn jullie,

kinderen van de Overste, jullie allen.

7 Doch zul je sterven als mens

en als één van de aanvoerders zullen jullie vallen.”

8 Sta op, Drager, richt de aarde

want Jij, van Jou zijn alle gemeenschappen.

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

bij het feest van onze lieve Heer hemelvaart

De Heer neemt plaats in Gods heerlijkheid.

Hij is het die voor ons ten beste spreekt

en zal ook terugkeren om recht te laten geschieden.

 

Hij komt op voor de mens die arm is aan kansen,

Hij noemt ze “minste van de mijnen”.

Dat rijk zal heersen: gerechtigheid!

 

Door Hem zijn we kinderen geworden

van die ene Vader, van onze God.

 

Hij stijgt op en zal heersen,

recht brengen en vooral veel liefde…

Hij mag door ieder gekend worden.

 

Naar psalm 82,1.3.6.8

psalmtekenen 82 b

82b

God uit de wolk stelt de mens in vraag.

De hoogmoedige zonder oog voor de ander staat boven zijn wereldje die scheurt. Hij zal geschrapt worden…

De arme met de bedelhoed is niet meer naar een grote komma.

Maar God herkent in hem een mens.

psalmtekenen 82 a

82a

God weegt de mens en stelt vragen aan de onrechtvaardige, zijn hoof(d)sheid is weg

Links: de weegschaal weegt niets. De onrechtvaardige grijper staat boven de afgrond en wordt geschrapt.

Rechts: de armen en onderdrukten, ontdaan van boeien

De zon schijnt voor hen.

herverpsalmen 82a

Tussen alle mensen neemt God plaats.

En Hij spreekt ons aan:

“Hoelang spreek je nog krom recht?

Kom op voor de armen, voor de verweesden!”

Maar velen blijven blind voor naastenliefde en recht.

Ze brengen duisternis, de aarde beeft ervan.

Dan spreekt Hij opnieuw:

“Gedenk dat je niet enkel Mijn kinderen bent,

maar ook van stof en as!”

Wij bidden: Verrezen Heer,

laat Jouw rijk van liefde komen,

dat ieder hart vol is van Jou.