Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

naar psalm 83, tegen onechtheid.

Zwijg toch niet, God!

Sta toch niet toe te kijken!

Zie hoe in mij macht en geldingsdrang woelt,

zie hoe rondom mij conformisme en behoud hoogtij viert.

 

Hoe evident gewoonte en rang gelden,

hoe getrek bewust en onbewust de kiem van echtheid smoren,

hoe opkomen voor ook God achterlaten kan zijn.

Ze zeggen: Zo hoort het! En luisteren wordt meedoen.

 

Hoe spant ieder, en ook ik, netten,

medestanders zoekend in het proces van eigen gelijk.

Niemand noem ik, enkel mezelf,

delicaat en ook niet terecht,

als Jij maar niet zwijgt en verbondenheid doet groeien,

verbondenheid in het zoeken naar Jou.

 

Hou er de kuis maar in:

gedaan met onecht,

geen beeldenstorm, maar gedachtenstorm, zielenkuis.

Zoals eens fouten uit het verleden

voeding werden om het anders te doen…

Zoals inzichten mensen deden groeien in menselijkheid…

 

God maak de duisternis leeg,

blaas ze weg uit ons hart.

Breng het vuur van geloof en verbondenheid,

doe het in ons gloeien

dat alle kaf wegwaait of verschrompeld.

Storm in ons op zoek naar waarachtigheid.

 

Gooi overeind

macht en geldingsdrang,

conformisme en behoud.

Dan zullen wij erkennen dat Jij,

en Jij alleen onze God bent!

psalmtekenen 83 c

83c

God spreekt of liever blaast

De onderste vijand wil zich nog vastklampen… De diepte ligt al achter hem.

De middelste is haast vergaan als mest

De derde toont nog volop zijn vijandigheid maar staat in een groot vuur

Hun zon verdwijnt in Gods storm

Ze dachten dat alles hun voor de wind ging, maar ze kregen de wind tegen.

herverpsalmen 83a

God, Jouw rijk komt.

Spoed Je! Dat het vlug merkbaar is!

Want de vijand roert overal:

IJdel gezwets, sluwe misdaad, massamoord.

Ze komen op tegen Jouw kinderen,

ze komen op tegen Jou.

God veeg de vijand weg.

Laat verdwijnen als kaf door de wind.

Snij weg haat en oorlog, jaloersheid en eigenwaan, verban ik-zucht en gevoelloosheid.

Laat de mensen terug Jou zoeken en vinden.

Wakker het vuur in hen aan om lief te hebben.

Dan zal men Je weer erkennen:

Jij bent onze God, Jij alleen!