Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

24/12

naar psalm 85

kerstavond

 

Op deze avond gedenken wij hoe

Jouw vrede neerdaalde in het land van Jacob.

Jouw liefde werd mens,

een kind geboren bij eenvoudige mensen.

 

God, wij danken Je voor dit feest.

Zo lief heb Jij de wereld lief dat Je onder ons wou leven.

Jij toont ons Je liefde in deze donkere nacht.

 

Wij mogen zingen van vrede.

Hij is er voor ieder van goede wil.

Zijn heil is ons nabij die knielen bij de kribbe.

Zijn heerlijkheid leeft onder ons.

 

trouwe liefde, heilzame vrede:

Zo is onze God.

Wij mogen ons gezegend weten

bij dit kerstekind.

Wij mogen vruchten dragen en Zijn liefde delen

want Hij is onze leidsman,

waar wij ook mogen zijn.

psalmtekenen 85 c

85c

Een boom, geworteld met liefdesvruchten.

Loof als een groot hart.

Links: het loof is niet verbonden, het hart niet dicht. Een vraagteken uit een schuldige stervende tak.

Er boven: een vredesduif en zegen.

Rechts een vogelbek die bijna verbonden is met een uitgestoken tak.

Ontmoeting, vrede, liefde.

Rechts is het hart strelend tot tegen de stam.

psalmtekenen 85 b

85b

Links een hart gevormd door vraag en tegenvraag, verbonden met een strik…

Kijk naar de figuren:

Links: met schuld beladen, en getroffen door een schicht van oordeel.

Ernaast: een lange vraag, een vraag om verzoening. Het duister is al minder…

Er naast: zegen daalt neer over de volgende figuren.

De vierde figuur is trouw en geplant. Hij looft en het verbonden zijn is herstelt.

Gods vredesduif laat zijn takje als een nest over die laatste figuur neerdalen.

herverpsalmen 85a

Lieve Heer,

door Jouw vergeving kunnen we weer verder.

Kom dichter bij ons,

laat ons dichter bij Jou komen.

Wees voor ons genezende kracht,

Wees voor ons: vorst van vrede.

Wek Jouw liefde in ons op.

Schenk ons Jouw zegen.

Jij roept ons op om te leven,

vandaag al en tot in eeuwigheid,

te leven in die droom die waarheid is.

In en met en door Jou

wordt trouwe liefde ons heil en genezing,

zegen na zegen, vrede in ons hart.