Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

24/12 kerstavond

naar psalm 89,4-5.16-17.27.29

Jes. 62,1-5          Hand. 13, 16-17.22-25    Mt. 1, 1-25

 

Ik heb met Davids Zoon een verbond gesloten.

Mijn uitverkoren dienaar, Jouw heb ik beloofd:

“Ieder die ik Jou gegeven heb zal niet verloren gaan.

In alle tijden zal men Jou gedenken,

Jij, koning van de vrede, In Jou verheug Ik me.”

 

Gelukkig is het volk dat een Blijde Boodschap mag ontvangen,

Dat mag weten dat God met ons is.

Gelukkig dat het mag leven in een blijde verwachting,

in het licht van Jou komst.

 

Vol vertrouwen mag het leven, zonder angst,

bij de geboorte van een kind dat Gods Naam dragen mag.

Hij zal gerechtigheid brengen, vrede op aarde.

 

“Hij zal Mij Vader noemen, heel Zijn leven

zal Hij de mensen dichter bij Mij brengen.

In Hem zal woestijn oase worden,

Verlatene: welbeminde”

 

“Hij zal gezegend zijn voor altijd,

Zo ook wie Hem dragen wil.

Voor altijd zal Hij naar Mij verwijzen en Ik in Hem.”

herverpsalmen 89a

Van Gods liefde wil ik zingen, telkens, telkens weer. Hoe Hij een verbond sloot met Mozes, met David, met ieder mens. “Ik zal er voor je zijn!”

Wonderbaar en trouw, zo is onze God!

Alles komt uit Jouw handen, Storm stil Je met één woord. Gerechtigheid en liefde, zo is onze God!

Gelukkig die Jouw vieren. Zij kennen een vrede zo groot.

Een schaapjongen maakte Je koning. Met olie gezalfd bracht hij vrede. Hij danste voor de ark!

En Jezus werd het Lam, de gezalfde onze vrede, de Zoon van de Vader. Gods levende Woord!

Wonderbaar en trouw, zo is onze God!

“Altijd blijft Mijn verbond! Eeuwig duurt Mijn trouw! Mijn liefde is van alle tijden. Ik breek nooit met Mijn woord.

Hij leeft! Hij leeft!”

“Maar mens, waarom ben jij niet steeds trouw? Waarom roep je tot op vandaag: “kruisig hem”? Waarom moet de Heer steeds opnieuw lijden door onrecht en plundering, door oorlog en puinhoop, in elke kleine mens, niet gehoord?”

Gerechtigheid en liefde, zo is onze God!

Heer, ik zie uit naar die dag waarin alles en allen in Jouw liefde geborgen zullen zijn!

Maar God, hoe kan het dat die liefde niet overal doorklinkt? Dat recht wordt verzwegen? Laat Jouw trouw klinken! Laat het wonder in ieders hart gebeuren!

Hoe lang nog? De kleine mens lijdt… Nog steeds wordt de Heer gekruisigd…

“Maar mens, waarom?” Maar God hoe kan het? “Maar mens, waarom?” Maar God hoe kan het?

Van Gods liefde wil ik zingen, telkens, telkens weer.