in gebed met psalm 9,15

Jouw zingen, niet enkel in de tempel,

maar zeker ook onder de poorten van de stad.

Daar waar armen zijn, daar waar het leven hard kan zijn.

Net daar wil ik van Je getuigen

door in de andere mens Jou te ontmoeten.

Daar, in die poorten ,

wil ik die andere dan ook meenemen,

meenemen naar die tempel,

mogelijks een gebouw,

maar zeker ons hart,

om in gebed met Je verbonden te zijn.

in gebed met psalm 9,5

Jij staat aan mijn kant

niet tegenover die andere kant,

maar vooral naast me,

op weg met me.

Ook al ga ik even een verdwaalde weg,

dan nog ben je aan mijn zijde.

 

Zo wil ik ook aan Jouw kant staan,

Jouw wegen gaan.

Jij reikt me Je hand,

het is aan mij om die vast te nemen.

 

Hoe goed zou het zijn

dat we samen, Jij en ik in een gemeenschap van mensen,

hand in hand zouden gaan

als een nooit loslatende liefde…

in gebed met psalm 9,3

Ik wil Jouw naam bezingen,

Jouw blijvend opkomen voor de kleinen,

Jouw consequente keuze voor nabijheid en gerechtigheid.

Ik wil Jouw naam schrijven

met mooie letters

in mijn levensboek,

als iemand die verliefd is

en namen kerft

die nooit vergeten raken.

Zo mag ik Jouw naam kerven

in mijn bestaan:

een zonder Jou ga ik niet verder.

Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

een danklied uit psalm 9

Zing mij, geloof in gerechtigheid.

Neurie mij van een God nabij en ongekend.

Laat me klinken waar de arme woont

opdat die opstaat en meezingen kan.

 

Begeleid me

met de trom die het kwaad eruit slaat,

met de fluit die als een blijde boodschap klinkt,

met de hoorn om te vieren

het mysterie van Gods nabijheid

met alles wat me begeleiden kan

een enthousiast geheel:

 

Zij zullen de dans niet ontspringen

die mij in sourdine willen doen klinken

die willen veranderen mijn melodie.

Jullie zullen dansen

omdat je me zingen wilt

met alles wat je bent

in dankbaarheid.

 

alles getuigt in psalm 9

de poorten van Sion (v 15)

 

Wij mogen mee juichen.

Het was een lange mensentocht tot wij werden opgebouwd.

Er is veel mensenleed geweest tot wij werden geboren.

Een tocht van een verweest volk door ieder nagejaagd,

een zoeken naar eigenheid en vooral naar Jou,

naar geborgenheid en echtheid,

zo een lange queeste is ons voorgegaan.

En die tocht ging verder en wij kregen leven.

 

Na deze psalm zullen ook wij sneuvelen,

maar wij, poorten, blijven bestaan,

niet enkel in dierbare herinnering.

Wij blijven er staan

en zijn nu getuigen aan de ingang van een nieuw Sion.

Veel meer dan klaagmuur,

onthaal zijn wij, begeleid met vreugdezang.

Wij, deuren, gaan nooit dicht.

De poorten van de dood worden gesloten.

 

 

uitleg reden van dit schrijven:

In psalm 9 beginnen de eerste vier verzen met de eerste letter (alef) van het Hebreeuwse alfabet, gevolgd door een deel beginnend met de tweede letter (vers 4 tot 5), opnieuw gevolgd door een stukje beginnend met de derde letter (vers 6) en dan gevolgd door een stuk met de vijfde letter (vers 7).

De vierde letter, de dalet, ontbreekt aan het begin van een vers. En nu heeft deze letter ook de betekenis van “deur”. De poorten van het dodenrijk staan haaks op de poorten van Sion. Vers 6 en 7 spreken net over het vergeten van de aanvallers. Ontbreekt daarom de deur? De dalet?

in de kamer van psalm 9

Zeggen wij nog eens dank?

Ook over waar we zelf veel werk in gestoken hebben?

Welk wonder is jou al overkomen?

Moeilijkheden blijven maar vallen toch ergens weg als je danken kunt.

In de geschiedenislessen kennen we te veel namen van mensen die groot kwaad deden

De mens in moeilijkheden vind soms gemakkelijker de weg naar God

de echte dood is waar liefde geen kans meer krijgt, verbittering en harde oordelen

God straft niet, de boze straft met tijd zichzelf want zijn omgeving heeft zijn voorbeeld gezien, en dat komt nooit ten goede aan wie zelf niet veel meer kan…

een arme is iemand die leert (veelal genoodzaakt) te leven met kleine dingen

De mens kan uiteindelijk niet veel: Wat is hij in de strenge natuur? Wat is hij als de dood en de aftakeling lonkt? Het moeilijkst is aanvaarden dat je minder kan en hulp aanvaarden…

psademen 9

Sinds enkele jaren mogen we bezig zijn in een welzijnsschakel. Naast ontmoetingen en nabijheid is er ook overleg met andere organisaties om onrecht weg te werken, om kansen te bieden. Maar hoe veel er ook mag gedaan worden en georganiseerd: de arme bij naam kennen en je arm weten bij hen. Je één met hen weten en vriendschap ervaren: dat is het mooiste. En de kracht daartoe, om lief te hebben, haal ik uit het evangelie en uit de overtuiging dat ook God ze nooit alleen zal achterlaten. Ik mag zo Zijn verhaal tot leven brengen op een gewone manier: En dat is meer dan de moeite om te vertellen…

schietgedachtjes bij psalm 9

Welke wonderdaden?

Liefdevolle nabijheid, verrijzenis, nieuw leven.

Niets blijft recht staan wat niet op Hem is geijkt.

Een danklied met alles wat ik ben

De naam “onrecht” wordt uitgewist. Wonden zo genezen dat zelfs littekens verdwijnen.

Wat puin maakt wordt puin, de sloophamer gesloopt.

een onwankelbaar oordeel omdat er geen onrecht meer zal zijn.

God: veilige thuis bij stormweer

Het bloed roept niet langer om vergelding.

De armen wordt een handje geholpen: Ze mogen iemand zijn.

De armen worden rijk aan nabijheid.

Echte ver-halen komen van dicht bij het hart.

psalmtekenen 9c

9c

Links de gapende leegte, het dodenrijk. De netten zijn spinnenwebben geworden, als getuigen van een lang verleden.

De weegschaal staat ook boven de poort. De poort van een huis? De poort van Sion?

De psalmist zingt en leest zijn getuigenis voor.

De arme looft vanuit een raam. De arme zit niet aan de poort. Hij is in het huis! Loven is het hoogste getekend, getuigen ietsje lager. De spade om een put te graven staat dieper en is dus laag bij de grond.

psalmtekenen 9b

9b

Gods troon is als een burcht met kantelen. Ik mag zingen terwijl ik gewogen wordt. Ik lig veilig als in Zijn handen, dichtbij Zijn burcht.

Op de andere weegschaal ligt enkel een vraagteken.

Lag er hier iemand in?

De netten en de spade tonen dat er wel iemand was, maar die is nu vergeten. Hoewel er niemand meer in ligt trekt deze schaal toch door naar beneden, naar de diepte, de poorten van de dood….

psalmtekenen 9a

9a

Mijn hart zingt een danklied.

Wat ik zing kan niet in een gewoon tekstballonnetje. Het is een open lied, dat meer inhoudt dan ik ooit kan zingen. Mijn verhaal omvat ook mezelf… En dat lied gaat over Gods liefde. De kleinen zien uit naar de troon van God. De onrechtvaardige verdwijnt in de gapende kuil. Hij is er gewoon niet meer. Hij wordt doorschrapt. Zijn gerechtigheid, Zijn liefde heeft dus twee consequenties, zoals een vogel in de vlucht op twee vleugels vliegt… Aan de ene kant roeit Hij het onrecht uit, aan de andere kant kiest Hij voor de kleine.

herverpsalmen 9c

Dankend wil ik verhalen

mijn leven lang.

Jij, Blijde Boodschap die aan ons gebeurt,

Weerloos Kind, Thuisloze,

Tochtgenoot, Gekruisigde.

Jij verstond elk ander verhaal

dat niet van liefde getuigt.

Jij, Blijde Boodschap,

Licht voor de blinde, Trooster in nood,

Verrezene, Vredestichter, Gerechtigheid.

Jij doet ons opstaan,

bij Jou zijn we nooit vergeten.

Laat ons worden: dienend eenvoudig

om het grootse van Jou te kunnen zien.

herverpsalmen 9b

God, ik dank Je van harte.

Jij kiest onze kant.

Jij staat ieder mens ter zij.

Jij doet verwaaien wat slecht voor ons is.

Jij zet de mens in het midden

die aan de kant wordt gezet;

en die aan de kant durft te staan,

van die aan de kant wordt gezet.

Jij, Blijde Boodschap

voor de arme, de verdrukte.

Jij doet opstaan

wie neerligt in het stof.

Die stof maken,

die zand in ogen strooien,

die laat Je zien hoe klein wij, mensen, zijn.

herverpsalmen 9a

Ik zing een danklied met alles wat ik ben

voor Jou, mijn God.

Jij neemt het voor ieder mens op.

Eens ruim Jij onze puinhoop op,

Eens? Het is al lang gebeurd…

Jij neemt het vooral voor de arme,

de gekwetste op.

Bezing dan de Heer

en draag zijn Blijde Boodschap:

Niemand raakt verloren, niemand vergeten!

Zijn gerechtigheid is groter,

wij zijn slechts kleine mensen.