Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

barmhartigheid: emoties van andere in mildheid aanvaarden

Bij Jou kunnen we terecht!

Met ons schuilen en uithuilen,

met onze woede en onze dank.

 

Wees er toch

ook als ik donder of klagen kan.

Keer Je naar mij.

Schenk me Je mildheid zoals die enkel bij Jou te vinden is.

Geef me dat ik gehoord weer zingen kan.

Zoek in mij naar die vreugde

omdat ik steeds ook in droefenis

en klein vertrouwen bij Je terecht kan.

Met Jou kan ik mijn kleinheid aan,

met Jou mijn ongemakken.

 

Laat me Je ook herkennen in Jouw dienaars,

dat ook zij met geduld en mildheid

mij dragen mogen.

 

Naar psalm 90, 1.13-16

 

herverpsalmen 90a

God,

Jij bent steeds onze toevlucht,

als we het maar durven geloven.

Jij die bent van alle tijden,

aan ons schenk Je leven.

Aan ons schenk Je een leven,

hier op aarde van korte duur.

Als een zucht gaat het voorbij.

Gisteren was het lente, vandaag al winter.

Doe ons inzien dat we elke moment echt leven.

Het is te kort om weg te werpen!

Schenk ons liefde en vreugde.

Schenk ons geloof en steun

om ook de dagen met verdriet aan te kunnen.

Laat zien wat Jouw liefde doen kan,

dat we kunnen zeggen: het was goed!