Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

8/3 Johannes de Deo + 1550

Stichter van de Congregatie van de Barmhartige Broeders in Granada.

Patroon van de verpleging en de boekhandelaars.

naar psalm 91, 1-2.4-6.13-16

 

Wie schutting zoekt bij de Heer

mag weten dat hij zal leven.

Nooit tevergeefs stelt hij in God zijn vertrouwen.

 

Zijn wroeging en gewetensrust vind hij bij de Heer,

een nieuwe toekomst wordt hem gegeven.

Noch in het helpen van slaven,

noch bij het verspreiden van goed nieuws

zal hij bang door het leven moeten gaan.

 

Een woord zal hem oproepen

om zonder schrik de zieke nabij te zijn.

Geen angst voor de zwaarste ziekten,

al wordt hij voor gek aanzien.

Zijn uitgestoken handen hoeven niets te vrezen.

 

Jij zal vuur tarten om zieken leven te geven,

aan jou worden helpers gegeven

om verder te kunnen gaan.

Omdat hij Mij liefheeft en iedere zieke nabij is

zal Hij leven.

Omdat hij een kind redt uit stromend water

zal Ik hem geven mijn Naam:

Ik zal hem redden, Ik ben hem steeds nabij.

Ik sterk hem in de noden die hij verleent,

ik omhels hem in zijn nood.

Tot in lengte van dagen geen Ik hem Leven,

hij zal zien dat Ik barmhartig ben voor hem,

kind van Mij, broer van de kleine mens.

11/2 ziekendag

naar psalm 91,1-4.11-14

 

Jij, mensenkind,

weet dat je ook in je ziek zijn

mag rusten in Gods nabijheid.

Hij laat je niet alleen,

Hij lijdt met je mee

en zorgt voor uitkomst.

Blijf vertrouwen!

 

Hij laat je steeds meer zijn

dan het net van de ziekte.

Hij blijft je zien als mens

ook in gevaren en ongemakken.

Hij dekt je met zijn vleugels van liefde,

onder zijn veren mag je uitzieken,

Hij blijft nabij en is je trouw.

 

Hij zend zijn mensen

om zorg voor je te dragen,

hoe ziek je ook bent.

Zij zullen je helpen dragen,

hun handen en luisterend oor

staan voor je klaar.

 

Zij zullen verhinderen dat het erger wordt.

Zij zullen verzachten wat ondraaglijk is.

Stenen van pijn en ziekte

zullen zij veel mogelijk wegwerpen.

Jij zal altijd meer zijn dan patiënt.

Zo zal je boven je ziek zijn uit

steeds geliefd zijn.

 

Als je Hem zoekt zul je Hem vinden

in een troostend woord,

in wonderen van geneeskunde,

in een weten dat je samen met Hem

bevrijding mag kennen.

vasten 1c

naar psalm 91, 1-2.10-15

Deut.26,4-10     Rom. 10,8-13     Lc.4,1-13

 

Jij die me land geeft om te wonen,

Jij die me weghaalt uit de verdrukking,

Jij in wiens liefde ik mag vertoeven!

Jij laat niet één van ons verloren gaan!

Wij danken Je.

 

Het kwaad zal ons niet raken

als wij in en met Jouw verbonden zijn.

Geen honger, geen machtzucht, geen waanzucht

zal ons overkomen.

Zijn boodschappers zullen ons opvangen

zolang wij het geluk niet tarten.

Grote gevaren zal Hij voor ons trotseren

als wij met geheven handen Hem aanbidden.

De woestijnslangen zijn niet langer een gevaar,

land van melk en honing wenkt.

Geen machten zullen ons doen wankelen.

Wie op Hem vertrouwt zal staande blijven.

Ik zal niet wijken van Zijn liefde,

beproeving haalt het niet.

 

Ik ben Je God die je ook vandaag wegleidt,

voor Mij ben je geen vreemdeling, nooit.

psalm voor mij 91

1.Die zijn heimat zoekt in de bescherming, het geheim van de Overste,

zal in de schaduw van de Albeheerser zijn thuis vinden.

2.Ik zeg tegen Nabije: “mijn schuiloord en mijn sterke vesting,

Mijn Drager, vol vertrouwen in Hem.”

3.Want, heel zeker, Hij redt je uit de strik van de vogelvanger,

van de vernietigende pest.

4.Met Zijn donsveren zal Hij je bedekken

en onder Zijn vleugels zal je toevlucht vinden.

Een schild en een veilige muur is Zijn hechte echtheid.

5.Je zal niet angstig zijn voor de huiver van de nacht,

voor een zoevende pijl bij nacht.

6.Maar de pest die in duister rondwaart

voor kankerende overdraagbare ziekte

die neerhaalt in het midden van de dag.

7.Vallen ze met duizend aan je flanken

en tienduizend aan je rechterhand

aan jou raakt het niet.

8.Slechts vanuit jouw ogen zul je kijken

en van de rekenschap aan die slecht handelen

zul je getuige zijn.

9.Want Jij, Nabije, mijn schuiloord!

 

Jij koos de Overste tot je woonplaats.

10.’t Zal je niet raken, het kwaad

en de plaag je niet treffen in je tent.

11.Want Zijn vredebrengers zal Hij over je zenden

om over je te hoeden waar je ook gaat.

12.Op handen zullen ze je dragen

opdat je je voet niet zou kwetsen aan een steen.

13.Over een leeuw en een adder zal je stappen

Je zult stuk trappen een jonge leeuw en een slang.

 

14.”Zeker aan Mij is hij verknocht

daarom zal Ik hem doen uit trekken.

Ik zal hem ontrefbaar verheffen

want hij is in kennis met wie Ik ben.”

15.”Roept hij Mij en Ik zal nabij zijn,

met hem in de beklemming!

Ik zal hem verlossen

en hem met waardering overladen.”

16.In volheid van dagen zal Ik hem verzadigen

en Ik zal hem wijzen in Mijn reddend nabij zijn.”