psalm 92 voor mij

1 Een psalm, een lied voor de dag van de sabbat.

2 Goed is het Nabije te danken

en om te zingen voor wie Je bent, Overste.

3 Om te getuigen in de ochtend van Je liefdevolle nabijheid

en Je trouw in de nachten.

4 Op de tiensnarige citer en op de lier

met een zinspelend lied op de harp.

5 Want Jij maakt me blij, Nabije, met je scheppen.

Om het scheppen van Je handen barst ik uit in vreugde.

6 Hoe groots is Je scheppen, Nabije,

zo diep Je gedachten.

7 Een impulsief mens kent niet,

een dwaas beseft dit niet.

8 Indien stukmakers floreren als kruid

en bewerkers van onrecht bloeien

is het om verdelgd te worden voor altijd.

9 Maar Jij bent hoog verheven voor altijd, Nabije.

10 Want zie: Je tegenstrevers, Nabije,

Je tegenstrevers verdwijnen zullen afgescheiden worden,

alle bewerkers van onrecht.

11 Jij hebt verheven als van een buffel mijn hoorn,

ik ben overgoten met de zuiverste olie.

12 En mijn oog zal bezien mijn klemhouders.

Die opstaan tegen mij met slechte bedoelingen:

Hen horen zullen mijn oren!

13 Die rechtvaardigheid nastreeft zal open bloeien als een palmboom.

Als een ceder op de Libanon zal hij groeien.

14 Geplant in het huis van Nabije,

in de voortuinen van onze Drager zullen zij bloeien.

15 Nog zullen ze vrucht dragen in hun oud zijn,

krachtig en frisgroen zullen ze zijn.

16 Om te getuigen dat Nabije oprecht is,

mijn vaste grond, in Hem geen onrecht!

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

07/2 dag van de psalmen

naar psalm 92, 2-5.13

 

Wat is het toch goed

om op deze dag God te loven,

Hem te bezingen met een psalm.

 

Wat is het toch goed

om op deze dag

samen met jou te zingen voor Hem.

 

Van als ik opsta sta ik op in Hem

en borrelt een lied van dank.

Tot ik ga slapen klinken psalmen

in alle teneuren tot Hem.

En in mijn slaap zingt Hij verder in mij.

 

Betokkel de snaren van je hart,

laat jouw ziel zingen.

Neem het instrument van een oud gebed

en maak het tot het jouwe.

 

Om Zijn nabijheid ben ik zo blij!

om Zijn aansporing om te leven voor elkaar.

Ik jubel, doe jij mee?

Ik jubel van vreugde om de schoonheid van het bestaan.

 

Samen met Hem wil ik onrecht en tekort aan liefde

ongedaan maken,

zodat ik nog mee kan zingen:

jubelen om de schoonheid van het bestaan.

herverpsalmen 92a

Het doet zo een deugd om Jou, mijn God, te bezingen.

Van als ik opsta geniet ik van Jouw liefde.

En in de nacht mag ik vertrouwen.

Zo blij ben ik met wie Jij voor me bent,

zo blij om alles,

alles komt uit Jouw handen.

Wat is Jouw liefde toch groot!

Ik zie ze in het spel van de natuur.

Ik merk ze in de gave van Jouw Zoon.

Ik kan het niet vatten, maar zie het wel!

Velen vinden het dwaasheid, zij zien niet!

Velen leggen het zomaar naast zich neer,

ze zijn verblind door na-ijver, door jacht op lucht.

Voor mij God, blijf Jij mijn tochtgenoot!

De jacht op lucht zal niets opbrengen.

Rechtvaardigen zullen bloeien in zijn tuin.

Wie met God op tocht gaat

blijft kracht vinden,

blijft jong, ook in zijn oude dag.

Hij is als een boom, rotsvast,

een zuil van Gods tempel.

God is mijn tochtgenoot, mijn toeverlaat,

altijd kan ik op Hem rekenen.

Nooit wandel ik alleen.