Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

22/2 denkdag

naar psalm 94, 8-15

 

Allez, denk nu eens goed na!

Hoe dom kun je zijn?

Kom je dan nooit tot wijsheid?

 

De maker van oren zou zelf niet kunnen horen?

De bedenker van ogen zou zelf niet zien?

De wetten in het leven gelegd

zouden niet opgevolgd moeten worden?

Er zouden geen gevolgen zijn aan wat je doet?

Uiteindelijk zou er geen gerechtigheid zijn?

 

God kent ons. Hij weet hoe eigengericht we zijn.

Gelukkig de mens die kan inschatten wat gelukkig maakt.

Gelukkig de mens die verder denkt dan eigen neus lang is.

Geluk aan de mens die rekening houdt met het evenwicht in het leven.

Geluk aan de mens die ook aan zijn naaste denkt.

 

God brengt geluk en toekomst

aan wie eerlijk overweegt en er naar leeft.

Hij brengt vrede in zijn geweten

ook als het wat mis gaat.

 

Aan wie speelt met het leven en met anderen

zal vroeg of laat de vraag komen.

Ze zullen de rekening mogen betalen.

Nooit laat God toe om zomaar alles toe te laten,

Zijn schepping ligt uiteindelijk in Zijn handen.

 

Verantwoording zal er zijn

recht zal gedaan worden aan de natuur,

recht aan de mens die lijden moet.

Dat zijn Zijn kinderen.

Ze liggen Hem nauw aan het hart.

06/2 Paulus Miki en gezellen, martelaren van Japan (Nagasaki) † 1597.

 

Jezuïeten en Franciscanen en volgelingen van de derde orde,

ten tijde van de eerste missionarissen in Japan.

naar psalm 94, 8-9.12-15.16.22

 

Bekeer je, kom tot geloof!

Blijde Boodschap komen wij brengen.

Wat zeggen jullie? De godenwereld is één kluwen?

Geloof dat toch niet!

God wil ons gelukkig zien

en ziet om naar de wereld.

Hij die ons schept zou ons niet liefhebben?

Hij die liefde in ons wekt zou zelf geen liefde kennen?

 

Het is zalig te leven naar Gods geboden,

zalig het geluk te mogen kennen door Hem te mogen leven.

Zo vinden ze vrede na kwalijke dagen.

God laat ze niet in de steek.

Zij mogen wonen in Zijn nabijheid.

Uiteindelijk zullen ze recht kennen.

Uiteindelijk worden ze geloofd.

 

Wie zal hun verhaal brengen?

Wie zal hun aanklacht zijn?

Wie zal hun gerechtigheid brengen?

Wie zal misdaad aan hen terecht wijzen?

 

God is hun veilige burcht.

De Vader hun thuis.

 

psalmtekenen 94 e vers 12-23

94e

 

De rechtvaardige zit op de rots die God is. Hij is gericht op de tien geboden en ziet hoe groen groeit uit die voorschriften.

Vanuit de hoogte daalt een duidelijke uitspraak van een weegschaal: rechtvaardigheid.

Dat stoot de onrechtvaardige de put in.

Onderaan ligt de onrechtvaardige onder het kruis.

Zijn mes met bloed aan ligt in een strik. Zijn onrecht wordt verbonden aan hem. Zijn onrecht zal tegen hem getuigen.

herverpsalmen 94a

Rechtvaardige God! Wees onze rechter!

Hoe lang nog wachten op Jouw rijk? Hoe lang nog regeert onrecht? Hoe lang nog tirannie? Hoe lang nog foltering en doodslag? Hoe lang nog sterven op straat? Honger? Oorlog? Grijpzucht?

Mens, stop daarmee! Denk je dat je zomaar ongestraft alles kunt? En als God jouw ooit vergeving schenkt, zul jij het dan ooit kunnen aanvaarden? Zal je nog durven onder Zijn ogen te komen? En als je ver weg van God wil verder doen, zal je daar ooit gelukkig zijn?

Gelukkig die leeft naar Gods geboden, vrede zal hij kennen in zijn hart! Geluk is er voor allen die eerlijk proberen, die oprecht zijn van hart.

Wie zal het opnemen voor de misdeelde? God blijft de arme alvast tot steun, altijd opnieuw.

Ik wil niet langer zwijgen: De kleine mens lijdt. Het doet God pijn. Ik voel mee.

Kies het rechte pad! Ga jij meedoen met onrecht? Omdat het jou ook goed uitkomt en je denkt er toch niets aan te kunnen doen?

Blijf jij langer zwijgen zodat het folteren maar verder kan? Blijf je een stille bondgenoot van onrechtvaardigheid?

Zelfs mensen zonder geweten zullen het later weten!

God zal ons vragen: “Wie ben je? Wat deed je? Heb je Mij te eten gegeven? Heb je een mantel over mijn schouders gelegd? Wie was je toen Ik in ellende zat?”