Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

week 2c : 2e zondag doorheen het jaar C

naar psalm 96, 1-3.7-10

Jes. 62, 1-5         1 Kor. 12, 4-11                   Joh. 2, 1-12

 

Zing voor God, een nieuw lied komt tot ons.

Niet langer “verlatene” maar “geliefde”,

niet langer “woestijn” maar “getrouwe”

Zing, ieder zing, zing zoals aan jou een stem is gegeven.

Zing je gaven uit!

 

Zing en verheerlijk Hem,

de nieuwe wijn in ons bestaan.

Hou je niet stil,

ga voor Hem uit om te vertellen!

Sterk elkaar in het brengen van Zijn Geest,

in het delen van Zijn gaven.

 

Eer aan God, alle volken

Eer aan God, om zijn geestrijke gave,

Eer aan God, om zijn nieuwe wijn.

Eer aan God, ook buiten Jeruzalem!

 

Eert Hem en getuig:

Het beste heb je voor het laatst gehouden!

Laat Zijn Geest waar worden in je,

getuig, leg uit, genees,

voorspel, vertaal, geloof!

Laat Hem thuis in je hart,

treed in zijn voorhof.

 

Geloof en leef er naar,

De bruidegom nodigt je uit,

Hij doet wonderen.

Toekomst is in Zijn Naam,

voor ieder mag het Kana worden.

 

31/12 kersttijd

naar psalm 96, 1-2.11-13

1 Joh. 2, 18-21                   Joh. 1, 1-18

 

Zing voor het Woord, laat klinken Zijn nieuw lied.

Zing voor het Licht, dat het stralen mag over alle landen.

Zing voor de Heilige en kom tot getuigenis en geloof.

 

Dan weten we dat de tijd aangebroken is:

een tijd van geluk en volheid.

Als één zee zullen golven van geluk komen,

gewassen zullen tot wasdom komen,

één lied, één dans,

zelfs de pilaren waar vrede en zaligheid op rust zullen eerbiedig buigen.

Ze zullen zelf gedragen worden…

 

Allen juichen want de Heer komt,

Hij komt om wat tegen het leven is weg te vegen,

Hij komt om vrede en heil te laten rusten over heel de schepping.

Alles zal in zijn recht staan,

Het Woord zal klinken, het Licht zal stralen,

geen duisternis krijgt er vat op.

 

 

30/12 kersttijd

 

naar psalm 96, 7-10

1 Joh. 2, 12-17                   Lc. 2, 36-40

 

Breng dank en eer aan God, jonge mannen en vaders.

Zoek Hem met dank, jonge vrouwen en moeders.

Bemin Hem omwille van Zijn scheppen van af het begin.

Laat klinken Zijn naam in je hart.

 

Vervul niet enkel de voorschriften, maar kom in Zijn nabijheid,

Zijn tempel of je hart, laat Gods genade op je rusten.

Heb Hem lief, benader Hem met zuivere gedachten.

Beheer geen vluchtige zaken van voorbijgaande aard,

maar geloof in Hem, jong en oud.

 

Getuig aan elkaar:

De Heer brengt bevrijding.

De Vader heeft alles mogelijk gemaakt.

Voor alle volkeren is er toekomst als zij echt bevrijding zoeken.

 

25/12 nachtmis

naar psalm 96, 1-3.11-13

Jes. 9, 1-3.5-6    Tit. 2, 11-14        Lc. 2, 1-14

 

God doet ons een nieuw lied zingen:

Een kind is ons geboren

Zing alle landen:

Eer aan God, vrede voor ieder die Hij liefheeft!

Zing tot onze Heer, zijn naam is:

wonderbare Raadsman, vredevorst.

Verkondig dat de Vader er voor ieder is.

 

Laat engelen zingen voor de herders

en vertel jij het ook door:

Hij is bron van alle heil!

Dan straalt de hemel vol engelen,

Dan zingt de zee een kerstlied.

De gewassen dansen op het veld,

de bomen ruisen mee.

 

Ieder juicht: Hij is geboren,

een kind liggend in de kribbe, de koning van de vrede,

Recht zal Hij brengen

aan de volkeren wordt toekomst gegeven.

herverpsalmen 96a

Zing, heel de aarde, zing Gods lied.

Roep het over de daken!

Vertel het verder,

vertel het vandaag en morgen:

Onze God is hemels!

Bijgeloof is gras vasthouden,

Klaveren eten als de koeien,

jezelf bedotten!

Vertrouw op God!

Zelfs het geknakte riet laat Hij niet los!

Eer dan onze God, de God van alle mensen!

Laat juichen de aarde, heel de schepping!

Hij is trouw,

Zijn droom – voor ons een droom – wordt waar!