Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalmtekenen 97b

97b

God is voorgesteld als een hart met twee stenen, de geboden.

Dit in een waas van wolken met een aureool er bovenop.

Een bliksem gericht naar de aarde…

In een gloed van duister staat de gelovige met een groot hart.

Hij is diegene die boven de aarde die vol is van afgodsbeelden en resten van eens machtigen.

25/12 dageraadsmis

naar psalm 97, 1.6.10-11

Jes. 62, 11-12     Tit. 3, 4-7             Lc. 2, 15-20

 

De Heer is koning, Gods goedheid is op aarde gekomen.

Over heel de aarde klinkt: Uw Redder is gekomen,

ieder mag daarom juichen.

De herders blijven verhalen, blij zijn allen die het mogen horen.

 

De hemel heeft het ons gemeld: Heilig omwille van Hem.

En ieder die klein wordt als een herder mag aanschouwen.

 

De Heer redt, niet omdat wij iets goeds gedaan hebben,

maar omdat Hij ons liefheeft.

Zijn getrouwen worden voortaan beminden genoemd.

Steeds is zijn redding nabij

 

Steeds mogen we ervaren wat ons toegezegd is,

geluk is ons voor ons omdat Hij in zijn genade gerechtvaardigd heeft.

 

herverpsalmen 97a

God is koning, Hij en geen ander!

Hij brengt genezing en troost.

Hij doet nepkoningen zwijgen!

Bergen en bliksem heersen niet.

Ze staan er of gebeuren.

Onze God is een god die doet!

Het leven getuigt ervan!

Zij die knielen voor bergen of bliksem,

knielen voor niet.

Ze blijven verweesd achter.

Laat ons samen juichen voor God

Hij is een God die doet!

Hij is onze Vader!

Hij heeft de rechtvaardige lief.

Hij is er voor wie naar Hem zoekt.

Hij heeft medelij met de verweesde,

ook voor hem is Hij een Vader.

God is koning als geen ander!