Leer

Er staat eigenlijk thora, en veelal is dit vertaald als wet. Het is het geen onderricht wordt om als goede gelovige te leren, met natuurlijk als eerste: de vijf boeken die de thora genoemd worden. Met het woordje leer probeer ik weg te geraken van “wet” en zoek ik een benadering tot leerling worden. Dit drukt meer uit dat wetten volgen maar tegelijk in relatie gaan met de leraar, met God.

 

Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

naar psalm 98

(naar aanleiding van het afsluiten van het jaar van Barmhartigheid)

 

Zing voor God zijn altijd nieuw klinkend lied.

Want Hij heeft ons geraakt,

ons tot verwondering gebracht.

Hij was ons Nabij.

Zijn open deur bracht ons genade,

Zijn arm was om ons heen geslagen.

 

Hij maakte zich aan ons bekend,

Hij deed ons recht staan:

Hij bracht ons Zijn gerechtigheid en liefde.

Eenieder mocht het ervaren.

Hij opende de harten van Zijn volk,

over heel de aarde waren open deuren,

net zoals die deur in Jeruzalem.

 

Juich dan allen voor de Heer!

Zing luisterend naar Zijn lied!

Speel op het orgel, zing uit volle borst.

Laat de ramshoorn van het genadejaar horen.

Laat heel Zijn schepping meedreunen,

de zeeën, de rivieren, de bergen,

de pleinen, de straten, ieder huisgezin:

 

Onze God verzamelt Zijn liefde

en stroomt het over ons uit,

opdat wij doordrenkt van Zijn genade,

mogen leven en juichen:

God is rechtvaardig en heeft ons lief!

15/6 Psalmodius van Limousin

Zie gegevens op “www.heiligen.net” en andere

niet vernoemd in “de heiligen” van Stijn van der Linden, een heel degelijk boek.

Hij bad veel de psalmen, vandaar zijn bijnaam.

Scheepsjongen en later kluizenaar, hij zou mensen genezen hebben.

Hij leefde in de tweede helft van de 6e eeuw.

 

naar psalm 98

 

Zing voor God de psalmen,

hoe Hij ook door mij Zijn wonderen doet.

Met Hem bereik ik de overkant,

met Hem overwin ik alle gevaren.

God heeft voor mij de ogen geopend, mij de weg getoond.

Zijn liefde mocht ik opzoeken,

bij Hem vond ik een thuis.

Zelfs aan de andere kant van de zeeën

laat Hij mij zijn schoonheid ervaren.

 

Waar je ook bent, samen of alleen,

loof de Heer.

Zing de psalmen, laat alle toonaarden in je klinken.

Zing voluit  of mijmer in stilte,

leef van de Heer.

Laat de ramshoorn schallen,

laat God je leven regeren.

 

De stromen mogen zingen en slaan,

een eiland van algen me dragen.

Applaus voor God, dragers van schepen,

bergen van ongekende landen, zwijg niet langer.

Laat je leven door Hem dragen,

ga mee op de golven van Zijn liefde.

Hij is de dirigent van onze levens!

 

25/12 kerstmis dagmis

naar psalm 98, 1-6

Jes. 52, 7-10       Hebr. 1, 1-6        Joh. 1, 1-18

 

Zing voor de Heer die vrede meldt, goed nieuws verkondigd.

omdat puinhopen van redding mogen zingen.

 

Zijn machtige hand was er voor ons,

Hij heeft die uit de mouwen gehaald omwille van ons.

 

Licht deed Hij ons kennen,

alle volkeren mogen het ervaren.

 

Na alle profeten sprak opnieuw Zijn stem in Zijn Zoon:

God redt is zijn naam.

De berg Sion mag weer jubelen.

 

Heel de wereld mocht Hem kennen,

mocht ervaren hoe Zijn Lichtend tot ons gekomen is,

hoe wij mochten zien: Zijn Woord wonend onder ons

hoe wij kinderen genoemd werden van de Vader.

 

Aanvaard de Heer, alle landen

verheug je en zing!

 

Zing, bazuin het rond en neurie het in je hart:

luid en ingetogen.

Dans en wieg. uitbundig en vertederd…

herverpsalmen 98a

Zing voor God. Een nieuw lied klinkt:

De Heer, die is verrezen!

Hij brengt leven na de dood,

Zijn liefd’ en trouw gedenkend.

Zing voor God met luider stem.

Laat kopers luide klinken!

Zing tot alles dreunt en danst.

De Heer, die moet het horen!

Zeeën dansen golf na golf,

Rivieren klappen in de handen.

Bergen juichen, zingen na,

De aarde gonst van leven.

Volkeren van overal:

De Heer, die is verrezen!