Onze lieve Heer Hemelvaart a

naar psalm 47,2-3.6-9

Hand. 1,1-11      Ef. 1, 17-23         Mc.28,16-20

 

Theofilus,

alle mensen mogen eens blij klappen in de handen.

Ze zullen kennen en Geest zal over hen komen.

Want de Heer is opgestegen

en is zo groots te midden van de heiligen.

In Zijn naam zijn wij gedoopt.

Gods Rijk komt, Hij zal heersen.

De Heer is alle macht gegeven.

Alles is aan Zijn voeten neergelegd.

Voor zijn berg buigen wij onder luid gejuich.

Bazuingeschal mag klinken.

Getuig en zing nu van God,

Zing voor God een loflied.

Koning is Hij voor ieder, voor allen.

Zing dus deze psalm op deze dag,

nu wij de Hemelvaar vieren van onze Heer.

Koning is Hij voor ieder, voor allen.

Hij is opgenomen in Gods wolk van liefde,

vandaar zal Hij terugkomen,

dat getuigen twee mannen in het wit,

Hij zal terugkomen voor ons.

 

02/2 opdracht van de Heer in de tempel

naar psalm 24, 7-10

Mal. 3,1-4           Heb. 2,14-18      Lc. 2, 22-40

 

Tempelpoorten, sta wagenwijd open!

De Heer moet binnengaan.

Een kind bereid om alles te delen met mensen.

 

Wie is de Heer?

Hij is het die alles zal zuiveren en louteren.

Hij is het die een licht zal zijn voor alle volkeren.

Hij is het die velen zal oprichten.

Hij is het een kind binnengedragen in de tempel.

 

Tempelpoorten, sta wagenwijd open!

De Heer moet binnengaan.

Een kind bereid om alles te delen met mensen.

 

Wie is dat kind?

Het is diegene die ons dichter brengt bij de Vader.

Het is Hij die genoemd mag worden Zoon van God.

02/2 opdracht van de Heer in de tempel

naar psalm 134

 

Jij, gelovige, breng eer aan God op deze dag.

Want een kind wordt binnengebracht,

een kind, een licht voor velen.

 

Jij allen, Simeonnen en Hanna’s,

getuigen van wat gebeurt,

Jij allen, die graag vertoeft in Gods huis,

hier is vreugde en genade.

 

Loof God, met verheven handen,

want Hij brengt vergiffenis.

Loof God, wees voor Hem een tempel,

zodat Hij in je kan zegenen

en Jij getuigend verder kunt gaan!