week 4c

naar psalm 71, 1-6b.15ab.17

Jer. 1, 4-5.17-19               1 Kor. 12, 31   –  13,13                     Lc. 4, 21-30

 

Op Jou bouw ik, laat mij niet vallen.

Jij maakt mij tot een versterkte stad,

want Jij bent mijn wachter.

Hou dan toch die wacht!

 

Sterk mij in mijn eigen streek,

laat me veilig bij Jou.

Dat ze mij niet aanvallen.

Dat ze in mij toch Jou herkennen.

 

Want Jij bent mijn redding,

in Jouw liefde mag ik vertoeven.

Mijn jeugd al mocht ik er al zijn.

 

Nog voor ik geboren werd,

mocht ik al in de liefde wonen.

Geen schallend bekken,

maar een warme schoot.

 

Ik zal mijn eigen gaven

ten dienste stellen en zingen:

Jij bent er, Jij was er en zal er zijn

ook voor mij.

 

Jouw woorden en daden

vinden bij mij bijval.

Ik heb Je lief want Jij bent het:

Liefde voor altijd.

week 3c

naar psalm 19, 8-10.15

Neh. 8,1-4a.5-6.8-10                      1 Kor. 12, 12-30                Lc. 1,1-4.14-21

 

Gods boodschap van Barmhartigheid is zalig,

Hij is de arme en kleine man nabij.

Op zijn boodschap kun je betrouwen,

niet getreurd, Hij brengt vreugde en wijsheid.

Hij brengt recht, kondig een dag van de Heer aan,

een genadejaar!

 

Zo eenvoudig en duidelijk zijn Zijn voorschriften,

als één lichaam mogen wij er werk van maken.

Gods Geest brengt licht.

Zijn aankondiging gebeurt.

Aan armen wordt een blijde boodschap gebracht!

Het staat voor altijd!

Laat mijn doen en denken, mijn spreken en stappen,

Hem ten dienste zijn.

Mijn talenten zijn gekregen

en mogen zijn als werken van barmhartigheid en eenheid.

Jij, God, bent mijn kracht.

januari: week van de eenheid van de christelijke kerken

naar psalm 133

 

Zalig is het als er eendracht is,

als vele kleuren samen één regenboog maken.

Wat heeft de ander mij een aanzet om echt te geloven!

Wat doet het deugd om samen te vieren.

 

Als broers en zussen van één grote familie

naar elkaar luisteren en samen bidden.

Als kinderen van één Vader

samen te dromen en te werken aan een betere wereld.

 

Het is Gods zegen die neer druipt

op ieder die opkijkt naar Hem.

Het is genade elkaars liefde te mogen ervaren.

 

De ander te zien stralen in het gezicht,

en in zijn kleren dezelfde uitstraling te zien,

dat is Jezus herkennen in je naaste,

dat is een openbaring vol genade.

 

Als voedzame dauw om weer verder op weg te gaan,

als olie dat ons samen heeft gezalfd,

zo is God voor wie elkaar zoeken blijft,

zo is God waar vrede en eenheid groeit.

week 2c : 2e zondag doorheen het jaar C

naar psalm 96, 1-3.7-10

Jes. 62, 1-5         1 Kor. 12, 4-11                   Joh. 2, 1-12

 

Zing voor God, een nieuw lied komt tot ons.

Niet langer “verlatene” maar “geliefde”,

niet langer “woestijn” maar “getrouwe”

Zing, ieder zing, zing zoals aan jou een stem is gegeven.

Zing je gaven uit!

 

Zing en verheerlijk Hem,

de nieuwe wijn in ons bestaan.

Hou je niet stil,

ga voor Hem uit om te vertellen!

Sterk elkaar in het brengen van Zijn Geest,

in het delen van Zijn gaven.

 

Eer aan God, alle volken

Eer aan God, om zijn geestrijke gave,

Eer aan God, om zijn nieuwe wijn.

Eer aan God, ook buiten Jeruzalem!

 

Eert Hem en getuig:

Het beste heb je voor het laatst gehouden!

Laat Zijn Geest waar worden in je,

getuig, leg uit, genees,

voorspel, vertaal, geloof!

Laat Hem thuis in je hart,

treed in zijn voorhof.

 

Geloof en leef er naar,

De bruidegom nodigt je uit,

Hij doet wonderen.

Toekomst is in Zijn Naam,

voor ieder mag het Kana worden.