14/2 Valentijn

naar psalm 136

 

Love God, want Hij is liefde.

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Love God, onze enige.

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Love God, naar wie wij verlangen.

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

 

Die zo ons maakt dat wij naar anderen verlangen,

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die ons zorgen doet,

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die ons tot verbondenheid aanzet,

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

 

Die mij aan jou voorstelde

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die mij op je verliefd deed worden

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die mij met je verbonden heeft

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Die mij zachter en tederder maakte

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

 

Die mij en jou toekomst gaf

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

Love die God want

Oneindig roept Hij op tot liefhebben.

week 2c : 2e zondag doorheen het jaar C

naar psalm 96, 1-3.7-10

Jes. 62, 1-5         1 Kor. 12, 4-11                   Joh. 2, 1-12

 

Zing voor God, een nieuw lied komt tot ons.

Niet langer “verlatene” maar “geliefde”,

niet langer “woestijn” maar “getrouwe”

Zing, ieder zing, zing zoals aan jou een stem is gegeven.

Zing je gaven uit!

 

Zing en verheerlijk Hem,

de nieuwe wijn in ons bestaan.

Hou je niet stil,

ga voor Hem uit om te vertellen!

Sterk elkaar in het brengen van Zijn Geest,

in het delen van Zijn gaven.

 

Eer aan God, alle volken

Eer aan God, om zijn geestrijke gave,

Eer aan God, om zijn nieuwe wijn.

Eer aan God, ook buiten Jeruzalem!

 

Eert Hem en getuig:

Het beste heb je voor het laatst gehouden!

Laat Zijn Geest waar worden in je,

getuig, leg uit, genees,

voorspel, vertaal, geloof!

Laat Hem thuis in je hart,

treed in zijn voorhof.

 

Geloof en leef er naar,

De bruidegom nodigt je uit,

Hij doet wonderen.

Toekomst is in Zijn Naam,

voor ieder mag het Kana worden.

 

herverpsalmen 112a

Halleluja

Gelukkig de mens die vreugde vindt,

vreugde in de Heer.

Wie leeft verbonden straalt Hem uit.

Hij kent de liefde en bemint ze!

Belangeloos geeft hij weg

want in de minste herkent hij de Heer.

Hij is eerlijk, heeft geen verborgen agenda.

Hij deelt het brood

en dankt Hem die ons gegeven is,

hij is de broer van de arme.

Hij vertrouwt, gelooft.

God voorziet hem in het nodige.

Nooit komt hij te kort.

Zijn plannen slagen

omdat ze Goddelijk zijn.

Halleluja

Gelukkig is die mens omdat hij liefde kent!

De liefde van de Heer!

herverpsalmen 1c

Wat is het toch zalig

als je enkel kiest voor de liefde,

als je nee zegt

aan alles wat vervreemd

van God en medemens.

Als je dag in, dag uit

Gods Thora voor ogen hebt

en leest hoe God de mens nabij is.

Wie zo leeft zal er staan als een boom,

niet omver te krijgen door wind.

Hij zal leven, recht omhoog!

Zijn takken zullen liefde dragen

en gerechtigheid.

Zijn wortels zullen zoeken

naar de ene rechte weg,

de weg naar zaligheid,

naar geluk.