11/12

Dag van de bergen

naar psalm 114

 

Toen er bevrijding was uit slavernij

kreeg God erkenning.

Zo kreeg Hij een volk en het werd Zijn volk.

Hij nam het op voor de berooide.

 

De zee zag dit en voelde zich klein.

De rivieren kwamen tot besef.

Zij bevloeiden niet de akkers, maar God doorheen hen.

 

En ook de bergen, machtig en groot,

enorme kolossen van steen,

hadden Gods nabijheid in het kleine gezien.

Ook al torenden zij over alles heen,

ze beseften ineens dat ook zij maar delen waren van de schepping.

Als dieren van een kudde, voelden ze zich.

Kijkend naar één herder!

De bergen waren enthousiast en sprongen op:

God ziet niet enkel naar de machtige,

Hij mint het kwetsbare en komt op voor wie in nood is.

 

Wat is er zee? Dat je je plots zo klein voelt?

Wat is er rivieren? Dat je ineens tot besef komt?

 

En jullie, bergen? Wat maakt jullie weer jong?

Wat doet jullie weer opspringen?

Als eertijds,

als toen jullie gevormd werden

uit twee stuwende platen?

 

Het besef dat alles deel uitmaakt van de schepping,

Waar kleinen groot mogen worden…

 

Zoals bergen gegroeid zijn

soms zelfs vanuit de zee opgestuwd werden.

Zo klein werd machtig groot!

 

Zo slecht God bergen tot diepe zee,

en diepte tot hoogte.

Zo brengt Hij leven waar geen mogelijk was.

herverpsalmen 148a

Halleluja!

Loof onze God!

Loof Hem, hemellichamen!

Loof Hem, aarde en zee!

Loof Hem , bergen en dalen!

Loof Hem, plant en dier!

Loof onze God!

Loof Hem, menigte Heiligen!

Loof Hem, dienaars van God!

Loof Hem, alle volkeren!

Loof Hem, ieder mens!

Zij moeten Hem loven,

uit zijn hand zijn zij gemaakt!

Loof Hem, heel Zijn schepping!

Loof Hem, Halleluja!

herverpsalmen 104a

Mijn God, ongekend groot,

Jij gaat mijn petje te boven!

Ik prijs Je!

Jij, zo anders,

zo veel mooier dan de zon

Jij, die alles verlicht.

Voor Jou neem ik mijn petje af!

Als ik zie hoe alles geworden is

door geweld en ijstijd heen,

zo bovenaards prachtig,

dan moet ik Je wel loven!

Jij, dieper dan de oerzee,verhevener dan de bergen,

Jij, bron van ons leven

Jij, die water laat stromen tot diep in het dal,

Jij, in Jouw bedding mag ik wonen.

Jij lest de dorst van dieren en planten,

Jij, die ook ons te drinken geeft.

Jij, bezongen door  vogels.

Jij, brenger van voedsel voor mens en dier.

Jij, die ons doet juichen,

herdenken Jouw daden in een feest.

Alles zo goed bedacht,

alles leeft en dankt.

Alles eet uit Jouw hand.

Mijn God, ongekend groot,

ik prijs Je, zing van Jou.

Laat ieder mens Jouw zingen.

Halleluja!

herverpsalmen 98a

Zing voor God. Een nieuw lied klinkt:

De Heer, die is verrezen!

Hij brengt leven na de dood,

Zijn liefd’ en trouw gedenkend.

Zing voor God met luider stem.

Laat kopers luide klinken!

Zing tot alles dreunt en danst.

De Heer, die moet het horen!

Zeeën dansen golf na golf,

Rivieren klappen in de handen.

Bergen juichen, zingen na,

De aarde gonst van leven.

Volkeren van overal:

De Heer, die is verrezen!

herverpsalmen 29c

Huldig onze God want Hij is machtig.

Hoezeer Zijn stem bulderen kan,

hoe Ze alles kan doorklieven,

wie in Hem gelooft houdt stand.

Hulde aan onze God, Zijn heil overweldigt ons.

Hoezeer storm ons overweldigen kan,

hoezeer donderslag onze toekomst kan splijten,

aan Zijn volk schenkt Hij kracht om te doorstaan.

Huldig onze God voor altijd.

In Hem is trouw.

Hij troont boven alle geweld.

Hij schenkt ons zijn zegen en vrede.

herverpsalmen 19c

Kijk maar om je heen! Ruik en luister!

Alles smaakt naar God,

de schepper van alles!

Het grootse van het heelal,

het fijne van een bloem, alles.

De zon laat Gods licht stralen.

De nacht laat Zijn duisternis zien.

God is vertrouwd met Zijn schepping.

Hij schenkt zijn liefde die leven doet.

Hij schenkt zijn woord.

Zijn belofte is niet enkel iets voor de toekomst,

Ze gebeurt nu al!

Ze is waarachtig, rechtvaardig.

Ze schept helderheid.

Zijn woord is er één die toekomst biedt.

Ik zou niet zonder kunnen.

Vergeleken met Zijn woord

is alle zoetigheid zuur,

is alle goud vuiligheid.

Ik wil Jou, God, dienen.

Jouw dienaar ben ik.

Bewaar me van eigen wijsheid.

Laat me van Jouw liefde drinken.

Jij aan wie ik me toevertrouw.

herverpsalmen 8c

Heer, hoe schoon is het leven!

Hoe alles een evenwicht vindt!

Hoe machtig om te ontdekken

dat ook alle dieren zorg dragen,

emoties kennen!

Waarom heeft de mens  zoveel macht?

Als planten reageren,

betere groeien bij mooie muziek,

waarom kies Jij dan de mens?

Of kies Jij voor alles en allen

en merken we dit niet genoeg?

Hoe schoon is het leven

door Jou, met Jou, mijn God!

herverpsalmen 8b

Mijn God,

hoe overweldigend is Jouw nabijheid,

overal op aarde.

Ik zie ze in het grootse van het heelal,

in het samenspel van sterren.

Ik merk ze in het wonder van de natuur,

in hoe alles op elkaar inspeelt.

Wie niet wordt als kind kan dit niet eens proeven.

Waarom mag ik dit ervaren?

Waarom kunnen wij mensen dit zien?

Waarom kunnen we zelfs kiezen

om onze ogen er voor af te sluiten?

Mijn God, hoe overweldigend Jouw gaven aan ons!