Gedachten bij het grote spelbord.2

In het midden van dit spelbord is er een binnentuin. Net zoals in een klooster. De psalmen zijn het pand. En daarbinnen past de tuin van de leegte en van de ontmoeting. Een ruimte zonder woorden, zonder verzen te lezen, een ruimte om binnen te treden enkel te bereiken via het bidden van de psalmen. Die ruimte is nodig, om de woorden te kunnen loslaten, de studie los te laten en te komen tot jezelf, tot het diepste in je wezen, je ongekende binnentuin. De psalmen zijn slechts hulpwegen om tot de tuin te komen. In jezelf mag je jezelf tegenkomen en Hem ruimte gunnen.

Gedachten bij het grote spelbord.1

Het spelbord is als een gebedsmantel met een gat voorzien voor je hoofd.

Zo zijn de psalmen ook gebeden en dan wel in alle schakeringen.

Psalmen dicht bij je hart, psalmen passend bij je buikgevoel, psalmen die je ruggengraat ondersteunen, psalmen die je hoog zitten en andere heel diep.

Een gebedsmantel met alle gedachten en alle emoties. Een mantel, die niet van jou, maar gekregen doorheen de traditie, gekregen met een diepe inspiratie: God in jou aan het werk.

een pzalm

Een psalm is vaak

zoals een zalm, tegenstroom in,

Niet zo gemakkelijk, lastig,

met levenskracht en gevaren

om uiteindelijk waar we ooit geboren zijn

het nageslacht leven te geven.

 

Een psalm kan enorm weerbarstig zijn

maar ze brengt ons naar de essentie van het leven.

Ze zorgt dat we in ons leven vruchtbaar mogen zijn

voor onze omgeving en voor onszelf.

Ze geeft ons inzicht in waar het eigenlijk om te doen is:

ze toont ons waarvoor we geboren zijn.

 

Daarom noemen ik voor één keer die gebeden en gedichten:

pzalmen.

Laat je er door raken

en geef ze niet op als ze tegen jouw stroom in willen zwemmen.

07/2 dag van de psalmen

promotie van de “dag van de psalmen”

 

Moesten we op deze dag elkaar verrassen door het sturen van een psalm naar elkaar?

 

Waarom deze dag?

Enkele gedachten:

  • Ik deed eens een doop. En bij het geven van het kruisje bij het begin van de dienst riep er opeens een neef van die familie: “Nu, weet ik wat oma altijd zei! Ik dacht altijd dat ze 7 februari zei…”

Wat had ik namelijk gezegd? “God zegene je en beware je”.

En inderdaad nogal wat mensen zeggen dat rap bij het geven van een kruisje op het voorhoofd en dan klinkt het vaak “zegentje en bewaar je”. Die jongen dacht dus dat zijn oma          steeds 7 februari zei…

  • 7/2 doet me ook denken aan het volk van Israël: 72
  • rond 7/2 is de winter ook al halfweg. Vele psalmen schreeuwen vanuit de winter hopend op een komende zomer.
  • Op deze datum in 1947 werden de rollen in Qumran ontdekt. Daarbij bevonden zich de psalmen en ook vele andere teksten die op psalmen gelijken.
  • in de meeste jaren komt de vasten na die datum, enkele jaren is het al Aswoensdag geweest. En is de vasten geen uitgelezen tijd om te komen tot bezinning? En moesten we nu wat vroeger beginnen?
  • En het is een goed moment om dit jaar te starten ermee:

Het valt op een zondag, net voor het begin van de vasten. En het is bovendien goed dat het in de volgende jaren ook op weekdagen valt. Psalmen zijn niet enkel voor de zondag.

 

Wil je mee die dag promoten?

Ze maken wel dagen van de gekste dingen!

 

 

psalmen

psalmen

dat is iets raars:

 

het begint in stilte – ps –

zoals in “pst! Ik heb je iets te zeggen”

gefluister… en tot je persoon.

Zelfs al worden psalmen gezongen, meestal voel je dan nog de stilte, zoals je die in kloostergemeenschappen kan ervaren.

ps: luister eens!

ps: tot jou gericht!

Het wordt zo een stil mijmeren en overdenken.

 

en daarna komt “almen” zoals in galmen of schalmen.

In de stilte blijft het in je nagalmen, krijgt het klank.

Een psalm gelezen komt tot leven,

het ontroert je, brengt je tot relatie:

eens uitbundig dankend, dan weer hard in je klievend, een schreeuw om nabijheid.

 

In het gebed blijft de psalm doorklinken,

hij geeft woorden aan jouw voelen en beleven,

hij brengt je nader bij de ander in gebed, een verbondenheid

en nader bij God en zijn verbond.

 

Psalm psalmen

Ik heb dit bericht toegevoegd omdat ik weet dat er ook mensen zijn die tags opzoeken.

Deze gehele site bespeelt en tast de psalmen op heel wat manieren af.

Je vindt er tekeningen, spellen, bezinningstekstjes, eigen vertalingen, gedachten bij de psalmen, verwijzingen naar andere sites onder “waar” en nog veel meer.