puzzel A1

Puzzel A 1

Zoals de Hebreeuwse letters in het kwadraatschrift staan (vierkantig) en tegelijk naast een klank ook betekenissen hebben, heb ik geprobeerd om met een eenvoudige indeling betekenissen aan te stippen en een tekening te maken die ook de inhoud weergeeft.

De gekleurde vakjes tegen de thema’s duiden die thema’s aan.

Onderaan zie je de stemming van de psalm, bovenaan hoe God gezien wordt. Aan de zijkanten zie je de situatie waarin de psalmist zit en worden de medespelers vermeld.

In het midden zie je een vierkantige tekening die de psalm ook oproept.

Wat ontbreekt aan die psalm? Vervolledig de tekening. Enkele thema’s zijn niet aangeduid…

pzzlA1