herverpsalmen 33 b

Jubel, het is een feest!

Wat God belooft gebeurt.

Uit water zijn wij geboren.

Met water maakt Hij ons tot zijn volk

en behoedt ons van de vloed.

 

Hij kneedt in ons Zijn Geest.

Op eigen macht kunnen wij niet staan,

daarom vertrouw op Hem die leven geeft!

En wacht en verwacht

zijn nabijheid.

herverpsalmen 23b

God, Jij mag me voorgaan,

de weg wijzen naar het beloofde land.

Niets zal ik tekort komen.

Jij bent het die me vandaag al volop doet leven.

Al ga ik door woest water en woestijn,

Jij bent me nabij.

Jij bent voor mij Brood en gezegende zalf,

Jij bent voor mij overvolle beker zaligheid.

Liefde en diepe vrede vergezellen mij

elke dag opnieuw.

Jij mag steeds in en met mij wonen.

herverpsalmen 23a

Goede en trouwe God,

Jij mag mijn herder zijn.

Ik kom met Jou niets te kort.

Al ga ik in de diepste duisternis,

al staat de dood voor mij,

ik hoef niet bang te zijn,

Jij bent bij mij.

Jij nodigt mij aan Je tafel,

Gebroken Brood aan mij gegeven.

Jij zalft mijn hoofd,

Zegel van Geest, mijn sterkte.

Nog voor ik Je koos,

zocht Jij naar mij.

Nog voor ik luisterde

was Jij al mijn herder,

Mijn lieve en trouwe God.

herverpsalmen 1b

Als je geluk zoekt: ga er dan voor!

Kies radicaal!

Geen leugens, geen onrecht,

geen spot die kwetst en monddood maakt.

Radicaler!

“Wie Mij wil volgen moet zijn kruis opnemen.”

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”

Wie die weg gaat

zal open bloeien, zalig zijn,

zal zich één voelen met de Heer,

onze levensboom.

Hij zal vruchten dragen

verbonden met de Vader.

herverpsalmen 1a

Gelukkig, gezegend, vol heil:

die zit bij de zondaars,

die eet met de tollenaars,

die zieken geneest

en ze brengt tot bij God.

Hij is als een boom

aan het levend water geplant.

Zijn vruchten getuigen van Water en Geest.

Hij heeft steeds Gods wet voor ogen.

Zijn ogen stralen van liefde en gerechtigheid.

Niet langer kunnen wegen onrecht zijn.

Zijn pad leidt naar het eeuwige leven.

Vol heil, gezegend, gelukkig.

Het kind in mij dat psalmt 1

gelukkig mag je zijn als je niet meedoet

met die alles stuk maakt en fout wil doen, met zij de iedereen uitlachen.

Maar wel kiest om goedheid, en zo God te zoeken.

Als je zo bent sta je vast als een boom met altijd vers water

en veel blaadjes en fruit in zijn takken.

Wat je probeert: zal wel lukken.

Maar als je kiest om niet het goede te zoeken zul je niet blijven rechtop staan,

want God ziet je graag als je het goede zoekt.