Werken met beginletters en andere vormen

Acrostichon:

Bepaalde psalmen hebben 22 verzen die telkens beginnen met een woord die begint met de volgende letter. In het hebreeuws heb je namelijk 22 letters.

De psalmen met een dergelijke opbouw zijn:

Psalm 25, 34, 37, 119 en 145

Een aantal psalmen vormen duidelijk één geheel samen en zijn ook zo opgebouwd:

Psalm 9 en 10 en ook 111 met 112 vormen zo een gehelen.

 

refrein:

Kijk eens naar psalm 42 – 43 en je begrijpt onmiddellijk dat dit ook werkt. Zie ook psalm 8 en andere… Bij psalm 24 klinkt het refrein twee maal na elkaar.

Een refrein kan ook na ieder zin of bij het begin van de zin.

Zie als voorbeeld psalm 103: De eerste twee zinnen starten met “prijs Jhwh” en bij de laatste drie zinnen merk je hetzelfde.

Psalm 136 is ook zo typisch. Na iedere zin komt hetzelfde refrein.

 

trapritme: A B / B C        voorbeeld

psalm 85, 9: Ik wil horen wat God zegt / wat Hij zegt over vrede.

 

merisme: twee tegengestelden met een “en” er tussen.

Voorbeeld: berg en dal; dag en nacht…

Het duidt op het alomvattende, het totale.