Werken met parallellisme en chiasme

Die vormen zijn terug te vinden zowel binnen een vers, binnen een psalm als binnen een groep van psalmen. Je merkt die vormen zowel in het groot als in het kleine.

 

Parallellisme:

Een eerste gedachte wordt gevolgd door een volgende gedachte die ongeveer een zelfde betekenis heeft, verruimend is of net tegengesteld.

 

Chiasme:

Is net zoals parallellisme maar wat eerst vooraan stond staat nu achteraan of omgekeerd.

 

voorbeelden van parallellisme met (vergeef me) domme voorbeelden:

de hond is heel blij,

hij kwispelt met zijn staart

 

de hond is blij,                  de hond is blij                   de hond is blij

de kat spint                       de kat gromt                     alle dieren spelen

 

en voorbeeld van chiasme:

de hond is blij,

grommen doet de kat

 

Zie maar naar een psalm: je zult die vormen wel herkennen.

Waag je je ook?