puzzels tweede reeks

 

Puzzels met psalmnummers:

Puzzel E.

Je kent een binaire puzzel:

binair

Welnu: we kennen veel psalmen die klagen en andere die loven of danken.

Vervang in je gedachten de 0 door de klaagpsalmen en de 1 door de andere.

Je krijgt bij de puzzel een aantal psalmnummers bij de opdracht, enkele zijn er ook ingevuld.

Vervolledig de puzzel nu zo dat je de hoogste cijfers zoveel mogelijk onderaan en naar rechts plaatst.

Best vul je die puzzel in twee maal in: een eerste maal in het binair systeem en vervolgens door de psalmnummers in te vullen.

 

Puzzel F.

We bouwen verder op een binaire puzzel.

binair

Maar nu weten we dat er van boek 1 (ps. 1 – 41) er maximum twee naast elkaar kunnen; van boek 2 (ps. 42 – 71) en van boek 5 (ps. 107 – 150) eveneens twee.

En van boek 3 (ps. 72 – 89) en van boek 4 (ps. 90 – 106) slechts één.

Vervolledig de puzzel nu ook zo dat je de hoogste cijfers zoveel mogelijk onderaan en naar rechts plaatst.

Best vul je die puzzel eveneens in twee maal in: een eerste maal met de psalmen volgens het boek en vervolgens door de psalmnummers in te vullen.

 

Puzzel G.

Dit is een variant op een sudoku.

boete

Het doel van deze puzzel is om reeksen te leren.

Een bepaalde reeks kent bijvoorbeeld 7 psalmen (voorbeeld: de boetepsalmen).

Je vult de puzzel in met de nummers van de psalmen in plaats van de getallen 1 tot 7.

 

Puzzel H.

Dit is eveneens een variant op sudoku.

boete

Het doel van deze puzzel is om in te zien wat inclusie is.

Bepaalde reeksen psalmen (voorbeeld: psalm 15 tot 24) krijg je hetzelfde thema in de buitenste psalmen, en zo ook de psalmen meer naar het midden toe, tot in de kern (in dat geval psalm 19)

De nummers van de buitenste laag hebben in dit spel dezelfde waarde (voorbeeld: 15 is verwisselbaar met 24). Als er in de opdracht dus in dit voorbeeld een 15 staat kan er geen 24 meer voorkomen in die verzameling…

In de opdracht staat hoeveel maal een bepaalde psalm mag voorkomen in het hele spel…

Deze is dus best ook eerst te vereenvoudigen en dan in een tweede oefening op te lossen.

 

Puzzels met letters

Puzzel I.

Dit is een spel van letters zoeken en spelen met psalm 119.

Als je weet dat deze psalm bestaat uit 176 verzen. En dat er 22 reeksen zijn van 8 verzen die beginnen met dezelfde letter. En dat er 22 letters zijn in het hebreeuws. Dan kunnen we een psalmvers laten vervangen door een letter.

Vers 1 tot 8 zijn de Alef; vers 9 tot 16 Beth en zo verder…

Gezien de hebreeuwse letters wel anders van klank zijn dan onze taal zit er hier en daar speling op, want het zoeken nog wat interessanter maakt. Voorbeeld: de Beth kan met of zonder puntje verschillen van klank: B of V. En de Alef en de Ain kunnen in combinatie met kleine tekentjes verschillende klinkers vormen…

Zo krijgen we woorden om in te vullen.

Een kort voorbeeld: 26/2/19 kun je als volgt oplossen: vers 26 zit in de vierde reeks van acht die steeds begint met de daleth / 2 zit in de eerste acht (alef) / en 19 zit in de derde reeks van acht (de gimel). Het wordt dus “dag”.

Panikeer niet: bij deze puzzel zullen de reeksen aangegeven zijn met de mogelijke klanken van die letter.

 

Puzzel J.

Dit is een kruiswoordraadsel waarbij je kunt opzoeken in je psalmboek naar het gezochte woord.

De verschillende woorden zullen genoeg raakvlakken hebben met andere.

Voorbeeld: we zoeken een woord van 4 letters in psalm 1,2 in mijn vertaling. LEER

Ik kan ook met andere vertalingen werken: voorbeeld een woord van 3 letters uit psalm 1,2 in de vertaling van Willibrord ’95: WET

Ik hou me wel in een kruiswoordraadsel wel bij één vertaling.

Mijn vertaling vind je bij “psalm voor mij”; de Willibrordvertaling vind je vlot op internet.

 

Puzzels met kleuren

Puzzel K.

Ik geef een tekening met nummers van psalmverzen in. Naar gelang het thema moet er gekozen worden voor een kleur.