Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

vogelzang laat zich horen op de achtergrond van psalm 29

Gods stem klinkt misschien nog harder in mij

dan in donder en storm.

Je leert dat God er niet enkel is om van te schrikken.

Mijn gezang stemt je tot verwondering,

tot besef van schoonheid.

God wekt je in de morgen, Hij doet je stilstaan en luisteren.

Gods liefde klinkt zoveel meer door dan Zijn waarschuwing.

 

Wees niet bang voor God,

wees bang voor jezelf.

Doe recht en luister met aandacht naar Zijn stem van genade.

 

in de kamer van psalm 29

Wij zijn Zijn kinderen, hoe dan ook. Gedragen wij ons als zijn kinderen?

Hoe huldig jij God?

Is God in het natuurgeweld?

En als de wateren de veroveraars zijn?

Hoor jij Zijn stem?

Wil jij ook eens donderen om het onrecht en om de machthebbers?

Werd jij wel eens gedreven tot inzicht?

De schors los van de stam: geen toevoer meer van macht…

Hoe kun je macht ontnemen aan die bomen van mensen met te veel macht?

Troont God in jou?

Heeft Hij er zijn zetel?

God schenkt vrede in onvrede: Hoe kun jij ondanks moeilijkheden toch in vrede zijn?

 

schietgedachtjes bij psalm 29

En Gods dochters?

Zijn naam is wie Hij is

kus de grond

heb zijn schepping lief

Zijn geest waait boven de wateren

God dondert over wat verwatert

een doorslaggevende Stem

Boomkliever

C-ders

Een stier danst niet maar weet niet waar eerst naartoe

doordringende ST! em

Niet kunnen aanmeren aan de Kades

Een schorre stam

zetelen op een troon

Een storm van vrede

zijn zegevierende zegen

Drie maal is scheepsrecht, aan God die over de wateren heerst des te meer.

Echt machtig is kunnen zorgen voor rust en vrede

Onweer is weer dat ons niet schikt. Maar doorheen veel geweld van weer en aarde is leven mogelijk geworden.

Gods Geest waait in ons.

Gods stem schudt aan ons.

Gods stem doorklieft de grootste leugens.

In Gods ogen is het grootste geweld niet meer dan een speelding.

Gods stem scheurt onze schors af. Voor Hem staan we zonder schild.

En Gods geest zweef boven de wateren.

Gezegende vrede.

psalmtekenen 29 b

29b

Zijn naam mag ik loven. Neerbuigend , knielend of in orantehouding.

Zijn bliksem slaat in.

Golven zijn als stierkalveren,

gebogen opgezwiept.

Golven gaan als slangen op rooftocht.

Bomen beven. Landschappen kunnen er misnoegd achterblijven want Gods stem is machtig en kan met minder dan een lettergreep alles verwoesten.

En toch sta ik daar te midden. Zijn volk hoeft niet bang te zijn, die kent slechts vrede.

herverpsalmen 29c

Huldig onze God want Hij is machtig.

Hoezeer Zijn stem bulderen kan,

hoe Ze alles kan doorklieven,

wie in Hem gelooft houdt stand.

Hulde aan onze God, Zijn heil overweldigt ons.

Hoezeer storm ons overweldigen kan,

hoezeer donderslag onze toekomst kan splijten,

aan Zijn volk schenkt Hij kracht om te doorstaan.

Huldig onze God voor altijd.

In Hem is trouw.

Hij troont boven alle geweld.

Hij schenkt ons zijn zegen en vrede.