Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

een huis merkt op met psalm 27 in gedachten

Weet je, God kan niet in je wonen,

Hij is veel te groots.

Jij woont in God, of je nu wil of niet,

je kunt wel zoeken te vluchten

en achterpoortjes vinden.

Maar dan nog woon je in Hem.

 

Je kan Hem wel toelaten,

je kunt van de muren en het interieur houden.

Je kunt je zetten en Hem tot je door laten dringen.

Je kunt je goed voelen in Hem.

 

Ik ben maar van steen,

en zo beperkt.

Mij kun je afbreken.

God kun je enkel symbolisch afbreken

met je woorden en je daden.

 

Verlang niet om in Hem te wonen,

dat doe je al,

verlang om graag in Hem te wonen,

en te genieten van Zijn uitnodiging

en te vertrouwen op Zijn bescherming.

een kerk spreekt met psalm 27

Ik versta je verlangen, om in mij te wonen,

maar buiten enkele asielzoekers is het in je land nog niet gebeurd.

In Brazilië wel: daar is een broer van me

waarin zowel geleefd als gebeden wordt,

waarin ook plaats is tot gesprek en echte ontmoeting.

In de ene hoek zijn er bedden, in een andere een lange tafel.

 

Er zijn in je land al plaatsen voor onthaal,

er zijn er ook al verkocht en die worden voor alles gebruikt,

maar geen mens komt er nog een kaars aansteken…

 

Ja, ik verlang ook om een echte thuis te zijn,

een plaats van gebed en elkaar dragen,

misschien komt dat nog wel.

Maar één ding is zeker:

Ik kan ook in jou wonen.

In jullie gemeenschap, in jullie huis.

Want daar ben ik: waar twee of drie in Zijn Naam samen zijn.

in moeilijke momenten:

Psalm 27 : 1,14

Bij God ben ik veilig.
De Heer is mijn licht
in donkere momenten,
doortrokken van pijn of stil verdriet.
Op Hem mag ik rekenen,
iedere dag weer opnieuw.
Waarom zou ik bang zijn?
Bij Hem ben ik veilig.
Ook al hebben mensen
weinig aandacht voor wat in mij leeft,
en zijn ze vooral bezig met zichzelf.
Hij is met mij begaan.
Vrienden, vertrouw op de Heer.
Houd vol, verlies de moed niet.
Ook al ken je wel eens moeilijke momenten.
Vertrouw op de Heer!

Hartelijke groeten, Paul

vasten 2c

naar psalm 27

Gen. 15, 5-12.17-18        Fil. 3,17 – 4.1       Lc. 28b-36

 

De Heer is mijn licht, ook in de donkere nacht.

Hij is mijn God en niet mijn eigen vraatzucht.

Hij is het licht en mijn veiligheid,

een fakkel in mijn angsten.

 

Wil toch mij troosten en herscheppen,

geef mij een ervaring op de berg

om aan vast te houden in tenten van dierbare herinnering.

 

Heer, met schroom wil ik naar Je opkijken,

Jouw lichtend gelaat in mijn leven opnemen.

Ontneem me toch niet van geluk,

doof het licht niet en de hoop.

Ik weet dat ik tekort schiet

en te dikwijls door slaap ben overmand.

 

En toch ben Jij mijn licht, mijn helper.

Verlaat me niet.

Hoe graag zou ik kunnen horen

“Dit is Mijn Zoon”

Hoe graag zou ik getuige zijn op de berg.

 

Zie uit naar herschepping in Hem,

Wees moedig en verlang

met de maatstaf van Zijn verlangen

om jou gelukkig te maken!

 

28/1 Thomas van Aquino + 1274

Italië, kerkleraar, patroon van de theologen, studenten en boekbinders.

naar psalm 27, 1.4.8-10

 

God is mijn licht!

Door Hem zie ik ook het licht.

Ik hoef niet te vrezen,

Hij schenkt me zekerheid en vreugde.

 

Och, naar één ding gaat mijn verlangen:

Leerling te zijn in Jouw liefde.

Jouw te leren kennen.

Bij Jou thuis zijn.

Hoe goed zou het zijn,

te genieten van Jouw gezicht,

opgericht te mogen leven.

Grote vreugde doet mij Jou zoeken,

Jou beminnen.

 

Toon Je als ik Je zoek

in vele kleine momenten

Laat me Je zien

en vele heen wijzingen.

Laat Jouw aanwijzingen

voor mij een open boek zijn,

Laat me Jouw dienaar zijn.

 

Jij bent mijn heil,

Jij bent voor mij een vader,

een moeder, een thuis.

Wijs me een levenspad

naar geluk en liefde,

liefde voor Jou,

liefde voor het leven.

in de kamer van psalm 27

Onder welk licht plaats jij alles?

Zou je echt niet beven ook al geloof je dat God er is?

Waarom moet God een burcht zijn?

Komt boontje om zijn loontje?

Val je uiteindelijk in eigen strikken?

Voel jij je soms belegerd?

Ben jij standvastig? Draag je de consequenties van je standvastigheid? Hoe ervaar je dat?

Wat is voor jou “wonen in Gods huis”?

Is er te genieten als je belegerd wordt?

Erken je Gods schoonheid als Hij schepper is en je ervaart dat schepselen zoveel onrecht doen?

Waar doe jij vreugde aan op?

Enkel schuilen bij gevaren?

Ben jij groter dan onrecht?

Wat is offers brengen?

Ben jij een godzoeker?

Waarom zou God kwaad kunnen zijn op jou, op zijn dienaar?

Zijn zijn paden gemakkelijk te betreden?

Offer jij mensen op voor iets?

Ken jij verdachtmaking?

Is jouw vertrouwen zo groot?

schietgedachtjes bij psalm 27

God, mijn waakvlam en mijn noodlicht

geen angst, niet duister meer

In Zijn burcht is het warm, geen reden tot beven

stormram op zijn kudde

Ze zullen het mogen eten, die verslinders

Ze zullen vallen die hervallen in het kwaad

Geen struik zal hen beschermen, ze zullen struikelen

Hun beleg zal mijn brood niet afnemen

Ik wil wonen in Gods huis, waar moet God dan heen?

een heiligdom waar heil is

nooit dakloos bij God

Bij God diep geborgen, ver boven onheil

Kun je niet uitglijden op zijn rots?

Ik ben groter omdat ik me klein maak bij God

offeren is enneren, ofofof=enenen, geven verbindt

Roep niet te luid zodat je Zijn antwoord nog kan horen

Ontferm u: kom ferm voor mij op

ogen zoeken, zoeken naar ogen

ver stoot mij niet

Als ik mijn ouders verlaat, klopt God nog steeds bij me aan

Als ik alleen sta, staat God nog naast me

niet voor effen, maar mijn leven lang: toon mij Je weg

Laat geen prijs op mij zetten, nooit waardeloos om verloren te laten gaan

valse getuigen zijn geen getuigen

Gods goedheid is niet enkel voor na dit leven!

Vertrouw op de Waker, wacht op de Trouwe

herverpsalmen 27c

Heer, ik wacht op Jou.

Met een waakvlammetje,

verlangend naar Jouw licht.

Jij verdrijft de duisternis.

Bij Jou ken ik geen angst.

Spoken worden ritselende blaadjes,

bedreiging een egel of kat

die naar me toekomt.

Niemand kan mij kwaad doen,

in Jouw licht zie ik, leef ik.

Toon me Jouw weg,

effen mijn paden.

Val niet weg,

ik reken op Je,

Lamp voor mijn voeten.

herverpsalmen 27b

God, licht in mijn leven!

Toen het duister voor me werd,

was donker niet zonder licht.

Jij, God, mijn lamp, verlichtte mijn pad.

Ik heb één groot verlangen:

Dicht bij Jou te zijn,

in Jouw licht te mogen vertoeven.

Heer, ontval me niet,

laat me niet achter,

eenzaam en blind.

Straal voor mij,

toon me Jouw weg

die veilig thuis brengt.

Wat zou ik dwalen zonder Jou!

Jou kan ik vertrouwen.