psalm voor mij 111

1.Verhef je vreugde in Nabije.

Ik dank die Nabije met heel mijn hart

in het knusse bijeenkomen van de gelovigen en in de vergadering.

2.Enorm is het scheppen van Nabije,

herkenbaar, verstaanbaar voor wie de verlangend liefheeft.

3.Verwondering wekkend en in eerbied doen opkijkend zijn

Zijn scheppen en Zijn beschermende rechtvaardigheid voor altijd.

4.Hij stichtte een gedenkdag voor Zijn uitzonderlijke werken

genade en vol liefde is Nabij.

5.Te eten, te knabbelen gaf Hij aan wie ontzag in Hem hebben.

Hij gedenkt voor altijd zijn verbondenheid.

6.De sterkte van Zijn optreden laat Hij kennen aan Zijn gemeenschap

en Hij geeft hen het erfdeel van de gemeenschappen.

7.Het scheppen van Zijn handen zijn ware trouw en gerechtigheid.

Hij is trouw aan zijn regelingen.

8.Vast gefundeerd voor altijd en voor immer

gemaakt in trouwe echtheid en eerlijke gerechtigheid.

9.Hij zond bevrijding voor zijn gemeenschap.

Hij plaatste voor altijd zijn verbondenheid

en vol ontzag en afzonderend toegewijd is wie Hij is.

10.Het draagvlak van wijsheid is ontzag voor Nabije.

Een goed inzien is er voor ieder die het meemaakt,

Zijn dankzegging is blijvend.

herverpsalmen 138a

“Dank dank, dank dank” klopt mijn hart.

Ik buig mij diep, ben Jouw niet waardig.

Was ik in nood,

nog voor ik riep

droeg Jij me verder.

Ieder zou voor Jouw moeten buigen.

Buigen voor Jouw Woord,

Buigen voor Je tafel waar brood aan wordt gedeeld,

Buigen om de voeten te wassen, om dienstbaar te zijn.

Buigen om verdrukte te zijn met de verdrukte.

Buigen om te zijn zoals Jij.

Jij doet me leven, Jij bent mijn redding.

Jij buigt Je om nabij te zijn.

Gebogen treffen Jouw liefdespijlen ons hart.

Daarom: “dank dank, dank dank!”

herverpsalmen 112a

Halleluja

Gelukkig de mens die vreugde vindt,

vreugde in de Heer.

Wie leeft verbonden straalt Hem uit.

Hij kent de liefde en bemint ze!

Belangeloos geeft hij weg

want in de minste herkent hij de Heer.

Hij is eerlijk, heeft geen verborgen agenda.

Hij deelt het brood

en dankt Hem die ons gegeven is,

hij is de broer van de arme.

Hij vertrouwt, gelooft.

God voorziet hem in het nodige.

Nooit komt hij te kort.

Zijn plannen slagen

omdat ze Goddelijk zijn.

Halleluja

Gelukkig is die mens omdat hij liefde kent!

De liefde van de Heer!

herverpsalmen 111a

Met heel mijn hart loof ik de Heer.

Zo machtig zijn Zijn daden!

Wonderlijk is onze God!

Onze Heer geeft zich als brood om te delen.

Zijn jawoord is er voor altijd!

Hij schenkt ons Zijn vrede,

door Zijn liefde mogen wij leven.

Hij heeft verlossing gebracht:

het kwaad is van zijn macht beroofd.

Vergeving heeft het ontkracht.

We mogen Hem roemen in eeuwigheid.

In Zijn gave is wijsheid voor wie er naar wil leven.

Zijn juk is zacht, Zijn liefde immens!

Loven wij de Heer,

laten we trouw zijn aan Zijn Woord

en Zijn vrede met elkaar delen.

herverpsalmen 84a

Mijn God, hoe graag ben ik in Je huis!

In Jouw stilte voel ik me thuis.

Ik verlang naar Jou,

levende levengevende God!

Ieder vind bij Jou een plaats,

ieder vind er zijn nestje.

Gelukkig de mens die in Jouw liefde woont.

Van wie zijn hart zingt als een nachtegaal

om Jou te loven.

Gelukkig de mens die met Je vertrouwd is,

die Je trouw is.

Hij trekt doorheen de zomer met Je,

ook al is het winter.

God, laat me kijken naar de Heer.

Verbonden leven,

met Hem Brood worden,

met Hem  opstaan.

Naar Hem opzien,

me geliefd weten.

Hoe graag ben ik in Je huis

en open ik mijn hart voor Jou.

Woon in mij, laat de boze niet toe.

God, Jij doet me leven!

Gelukkig de mens die in Jouw liefde woont!

herverpsalmen 50a

Onze God roept!

Heel Zijn schepping roept Hij,

en ieder mens persoonlijk.

“Kom samen en luister!

Ik ben er voor jullie.

Ik moet niets als offer krijgen,

alles is toch van Mij?

Alleen jouw dank is Mij dierbaar,

dan zal Ik zeker bij je zijn.

Scherm niet met Mijn woorden,

veroordeel niet!

Spreek geen kwaad, roddel niet,

neem niet wat niet van je is!

Al heb Ik je naar Mijn beeld gemaakt,

daarin verschil je toch van Me!

Ik ben er voor de minste, voor de rechtvaardige!

Wees dankbaar voor je leven,

voor alles wat je van Me gekregen hebt.”

herverpsalmen 48a

Mijn God, zo machtig!

Jou te kennen schept vreugde, geeft vrede.

Geen tiran of machtswellusteling kan daar tegenop!

Jouw Rijk komt,

Jouw Rijk is al in ons midden voor altijd!

Dat vieren wij samen in Jouw tempel.

En ieder zingt en is verheugd!

Wij willen plaatsen heiligen,

wij willen de weg gaan van bekering,

we maken een omgang om Jou te gedenken.

Jij bent het die ons leidt naar eeuwige vreugde!

herverpsalmen 23c

Heer, ga met me mee,

wees mijn Weg, Waarheid en Leven.

Hoe moeilijk mijn levensweg  ook mag zijn,

ik ken toch die zaligheid dat ik Jou mag kennen.

Jij schenkt me steeds gemoedrust en vrede.

Bij Jou zal ik nooit verloren gaan.

Al zie ik de grootste verschrikkingen,

Jij doet me niet wankelen.

Bij Jou is er steeds toekomst.

Jij nodigt me steeds opnieuw uit

om aan Jouw liefdestafel te zitten.

Jij bent mijn zalf tegen wonden,

mijn medicament

om te kunnen ademen,

te kunnen danken en loven.

Jij doet me in vrede en vriendschap leven,

met mij verbonden

elke dag opnieuw.

herverpsalmen 23b

God, Jij mag me voorgaan,

de weg wijzen naar het beloofde land.

Niets zal ik tekort komen.

Jij bent het die me vandaag al volop doet leven.

Al ga ik door woest water en woestijn,

Jij bent me nabij.

Jij bent voor mij Brood en gezegende zalf,

Jij bent voor mij overvolle beker zaligheid.

Liefde en diepe vrede vergezellen mij

elke dag opnieuw.

Jij mag steeds in en met mij wonen.

herverpsalmen 23a

Goede en trouwe God,

Jij mag mijn herder zijn.

Ik kom met Jou niets te kort.

Al ga ik in de diepste duisternis,

al staat de dood voor mij,

ik hoef niet bang te zijn,

Jij bent bij mij.

Jij nodigt mij aan Je tafel,

Gebroken Brood aan mij gegeven.

Jij zalft mijn hoofd,

Zegel van Geest, mijn sterkte.

Nog voor ik Je koos,

zocht Jij naar mij.

Nog voor ik luisterde

was Jij al mijn herder,

Mijn lieve en trouwe God.

herverpsalmen 15c

Wie mag het laatste avondmaal vieren en gedenken?

Die mens die ook dagelijks het brood breekt.

Die zich geen groter deel aanmeet.

Die mens die zich kan ergeren aan onrecht en laster.

Die zelf gebroken brood wordt voor zijn naaste.

Die oprecht is en waarachtig, onomkoopbaar.

Wie het laatste avondmaal zo viert

zal nu al leven in een vreugde, voor altijd.