Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

psalm voor mij 141

1 Een psalm van David.

Nabije, ik aanroep Je, haast Je tot bij me,

geef gehoor aan mijn stem. Ik roep om Jou.

2 Mogen mijn bidden er staan als geurwerk voor Je gezicht.

Mijn hoog reikende handen zijn een gave van erkenning in de avond.

3 Plaats, Nabije, een waker voor mijn mond.

Hoed over de deur van mijn lippen.

4 Laat niet afdwalen mijn hart in een kwaad woord of verkeerde zaak

om zelfvergenoegd bezig te zijn met stukmaken

samen met bedrijvers van onrecht.

5 Laat wie rechtschapen is mij berispen, het zij mij een weldaad

en moge die me straffen, het zij mij van de zuiverste olie op het hoofd.

Moge mijn hoofd dit niet weigeren.

Nog blijf ik in gebed tegen alles in voor hen die kwaad verrichten,

zelfs als ik het onderga.

6 Al worden hun rechters van de rotsen gegooid:

Ze zullen mijn woorden horen want ze zijn zo lieflijk, zo mild.

7 Zoals men ploegt en graaft in de aarde,

zo ligt mijn gestel uiteen gesmeten bij de mond van het graf.

8 Maar naar Jou, Nabije mijn Heer, zijn mijn ogen gericht.

Bij Jou berg ik me. Leg mijn innerlijke niet te grabbel, ontdaan van alles.

9 Behoed me voor de handen die de val voor me opzetten

en voor de valstrikken van de werkers aan onrecht.

10 Dat ze verstrikt raken in eigen vallen, die stukmakers!

Dit terwijl ik aan hen voorbij ga…

herverpsalmen 141a

Mijn God,

mijn gebed moge als wierook naar Je opstijgen!

Lof en dank!

Maar luister ook naar mijn verzuchtingen en wensen!

Behoed me om domme dingen te zeggen,

om domme dingen te doen.

Laat geen woede me overheersen.

Mogen recht en liefde mijn drijfveren zijn.

Kijk naar Je volk, hoe versplinterd we zijn.

Kijk naar de wereld en zie hoeveel onrecht heerst!

Schenk toch vrede en inzicht.

Geef ons gerechtigheid!