Geen echte vertaling

In elke vertaling zitten er accenten waarover gediscussieerd kan worden. Er zijn vele soorten vertalingen: vertalingen zoekend naar de exacte woorden, naar de juiste structuur, naar de begrijpelijkheid, naar de vereenvoudiging, naar de juiste sfeer en ga zo maar verder…

“Psalm voor mij” zegt het heel duidelijk. Ik zoek bij het maken van “psalm voor mij” in 5 degelijke vertalingen en uitleg naar een verwoording die bij mij past. Die verwoording verraad vooral hoe ik geloof, meer dan wat anders en toch hoop ik dat ik ook dicht bij de psalm mag blijven. Ik heb zeker niet de bedoeling om poëzie te maken maar vooral om mij voeding te geven door na het bestuderen en vergelijken iets neer te schrijven.

Ik leg naast me de statenvertaling met strongcoderingen van ISB, de vertaling door Kees Waaijman, de bijbelstudie van CVB, de vertaling van Ida Gerhardt en Marie Van der Zeyde en De Nieuwe Bijbelvertaling.

Ik zoek naar die woorden die mij het meest treffen en mij – al is het maar even – verder op weg helpen tot ik de psalmen opnieuw zal bestuderen en zal komen tot andere bewoordingen.

 

Zie gerust naar mijn voorlopige “psalm voor mij” en ook naar “naar een vertaling”.

14/1 werelddag van de migrant en vluchteling c

naar psalm 124

 

Was God er niet geweest

– en iedereen mee op weg kan dat bevestigen –

Was God er niet geweest

toen anderen en het lot tegen ons waren,

dan waren we er niet geraakt,

zo moeilijk was de weg.

Dan waren we gestikt in een container,

verzwolgen in het water,

omgekomen in de woestijn.

Dan hadden we nog geen papieren gekregen

en geen onderdak.

 

Telkens opnieuw: Hoera voor God!

Hij opende mensenharten,

De gruwel ligt achter ons.

God is het die de liefde heeft gebracht,

die voor mensen een thuis heeft bedacht.

 

28/12 onschuldige kinderen

naar psalm 124,2-5.7-8

1 Joh. 1,5 – 2,2                   Mt. 2,13-18

 

Hadden we niet het woord van de Heer gekregen,

toen macht ons wilde vernietigen,

dan zouden we er niet meer zijn,

overgegeven aan zijn gretigheid.

 

Dan was er geen droom meer geweest, geen toekomst,

in wreedheid zouden we meegesleurd zijn.

Dan zouden we in blinde woede mee gestorven zijn,

in onzinnige barbaarsheid.

 

Maar we zijn ontsnapt,

door Gods tussenkomst ontkomen.

We werden gered opdat er toekomst zou zijn,

opdat Zijn naam zou verder klinken,

Van Hem die onze schepper is.